Zamówienia do 30 000 €


Zamówienia archiwalne dostępne są na podstronie Archiwum zamówień.


1/ZO/2024


Dobudowa linii oświetlenia ulicznego - Ciświca
Data zamieszczenia: 14.03.2024r.
Termin składania ofert do: 21.03.2024r. godz. 10:00

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego8/ZO/2023


Obsługa i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, parkowego oraz iluminacji obiektów architektonicznych na terenie Gminy Jarocin w 2024r.
Data zamieszczenia: 27.11.2023r.
Data zakończenia: 04.12.2023r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego   
  Notatka z rozeznania cenowego w sprawie udzielenia zamówienia na zakup samochodu elektrycznego do obsługi spółki ZUK 7/ZO/2023


Modernizacja iluminacji świątecznych
Data zamieszczenia: 18.09.2023r.
Data zakończenia: 25.09.2023r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiPytanie do zaproszenia
 
  
  Notatka z rozeznania cenowego 6/ZO/2023


Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Jarocinie - część 1
Data zamieszczenia: 30.05.2023r.
Data zakończenia: 07.06.2023r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego5/ZO/2023


Budowa oświetlenia ulicznego - Golina, ul. Lecha, ul. Czecha, ul. Rusa
Data zamieszczenia: 09.05.2023r.
Data zakończenia: 16.05.2023r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego4/ZO/2023


Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego
przy posesjach nr 126-129 w Zakrzewie

Data zamieszczenia: 05.04.2023r.
Data zakończenia: 14.04.2023r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego3/ZO/2023


Modernizacja domu przedpogrzebowego przy ulicy Cichej w Jarocinie
Data zamieszczenia: 16.03.2023r.
Data zakończenia: 27.03.2023r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego2/ZO/2023


Dzierżawa nieruchomości i zagospodarowanie terenu
o powierzchni 25m2 przy ul. Cichej w Jarocinie

Data zamieszczenia: 13.03.2023r.
Data zakończenia: 21.03.2023r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego1/ZO/2023


Zakup i demontaż myjni samoobsługowej czterostanowiskowej
parking ul. Św. Ducha w Jarocinie

Data zamieszczenia: 23.01.2023r.
Data zakończenia: 31.01.2023r.

Zaproszenie do złożenia oferty Dokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego↑ podnieś do góry

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl