Archiwum informacji
2021-12-20 | UCZĄ, JAK NIE MARNOWAĆ ENERGII

1000 energooszczędnych żarówek LED oraz gadżety ekologiczne trafiły do najmłodszych uczniów szkół w ramach eko programu zajęć upowszechniających wiedzę ekologiczną. Przedsięwzięcie realizowane przez Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie wsparte zostało środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.„Energia w naszych rękach – konkursy oraz eko program zajęć upowszechniający wiedzę ekologiczną mieszkańców Gminy Jarocin realizowany w ramach Klastra Energia Jarocin” to projekt, który zainicjował Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie we współpracy z Klastrem Energia Jarocin. Ekologiczne przedsięwzięcie zyskało wsparcie finansowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. - W ramach programu do uczniów klas I-III szkół podstawowych z gminy Jarocin trafiły materiały dydaktyczne służące bezpośrednio edukacji ekologicznej oraz edukacji w zakresie ochrony środowiska – informuje Marcin Leśniak, prezes Zakładu Usług Komunalnych w Jarocinie. Wśród ekologicznych upominków znalazły się m.in. energooszczędne żarówki, drewniane jojo, notesy z recyklingu, ołówki, długopisy i bawełniane torby. Uczniowie otrzymali też dwustronną mini planszę z wybranymi metodami oszczędzania energii elektrycznej w gospodarstwie domowym oraz inwestycjami realizowanymi przez Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie.Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu – także w ramach tego projektu poznaliśmy laureatów konkursów skierowanych do uczniów klas IV i V. W pierwszym konkursie, skierowanym do uczniów klas IV należało wykonać pracę plastyczną pn. „Oszczędzanie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym”. W drugim konkursie mogli wziąć udział uczniowie klas V. Ich zadaniem było przygotowanie stroju ekologicznego, promującego ideę recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów. Do konkursów zgłoszono 35 prac.

2021-10-15 | KOLEJNE MODUŁY SŁONECZNE NA HALI TARGOWEJ JUŻ WKRÓTCE

200 tys. złotych pozyskał Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie na montaż 135 modułów fotowoltaicznych na dachu hali targowej Kasztanowa w Jarocinie. To kolejna inwestycja jarocińskiego sektora komunalnego w odnawialne źródła energii, przybliżająca miasto do samowystarczalności energetycznej.Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Zakład Usług Komunalnych zrealizował pierwszy etap inwestycji. Wówczas na dachu hali targowej zamontowanych zostało 151 paneli fotowoltaicznych. Energia z nich pozyskiwana wykorzystywana jest na potrzeby ZUK-u i hali targowej Kasztanowa. W ramach drugiego etapu prac zamontowanych zostanie kolejnych 135 paneli. Instalacje będą miały łączną moc blisko 100 kW. Inwestycja, która ma zostać wykonana do końca kwietnia przyszłego roku, zostanie zrealizowana dzięki blisko 200 tys. zł finansowania ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.Montaż instalacji przez jarociński ZUK to kolejna inwestycja jarocińskiego sektora komunalnego w odnawialne źródła energii. Gminne spółki realizują je w ramach jarocińskiego klastra energetycznego, czyli w ścisłej współpracy z jego liderem – Energią Jarocin, która koordynuje wszystkie przedsięwzięcia związane z zarządzaniem energią, również tą, pochodzącą z niekonwencjonalnych źródeł.


2021-10-15 | OFERUJEMY CAŁOROCZNE UTRZYMANIE NAGROBKÓW
2021-10-05 | BĄDŹ EKO I WEŹ UDZIAŁ W KONKURSACH

Jesteś uczniem klasy IV, V lub VI? Możesz wziąć udział w jednym z trzech konkursów ekologicznych. Sprawdź, co należy zrobić.

W pierwszym konkursie, skierowanym do uczniów klas IV, należy wykonać pracę plastyczną pn. "Oszczędzanie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym". Technika wykonania zadania jest dowolna. Mogą to być: malarstwo, rysunek, grafika, collage lub techniki mieszane.

Kolejny konkurs skierowany jest do uczniów klas V. Tym razem należy przygotować strój ekologiczny, promujący ideę recyklingu i selektywnej zbiórki odpadów. Strój należy wykonać z użyciem surowców wtórnych, przeznaczonych do recyklingu.

W trzecim konkursie udział mogą wziąć uczniowie klas VI. Ich zadaniem będzie przygotowanie prezentacji w programie Power Point pn. "Innowacyjne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przestrzeni wokół nas – moja eko–miejscowość".
Chęć udziału w każdym z konkursów zgłaszają szkoły. Mają na to to czas do 11 października. Do 4 listopada natomiast, placówki, które wyraziły chęć udziału w przedsięwzięciu nadsyłają wybrane w swoich szkołach prace (maksymalnie 3). Oceny prac oraz wyłonienia laureatów dokona komisja konkursowa, która szczególną uwagę będzie zwracała na zgodność prac z tematyką, estetykę jej wykonania, ciekawe ujęcie zagadnienia oraz samodzielność przygotowania. Autorzy 3 najlepszych prac w poszczególnych konkursach otrzymają nagrody w postaci sprzętu sportowo-turystycznego i gier dydaktycznych. Wyniki konkursów poznamy na początku grudnia.

Konkursy organizowane są przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach przedsięwzięcia pn. "Energia w naszych rękach – konkursy oraz eko program zajęć upowszechniający wiedzę ekologiczną mieszkańców gminy Jarocin realizowany w ramach Klastra Energia Jarocin". Partnerem konkursu jest Gmina Jarocin.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminach: klasy IV | klasy V | klasy VI


2021-08-23 | INWESTUJEMY I CAŁY CZAS ZWIĘKSZAMY JAKOŚĆ ORAZ ZAKRES USŁUG

Ostatnie 2 lata w całej Polsce przyniosły spore podwyżki opłat na cmentarzach. Mimo to w Jarocinie stawki za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym pozostają na niezmiennym poziomie. Regulacji uległy z kolei wybrane opłaty związane z bieżącymi usługami cmentarnymi. Co ważne, nasza spółka - Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie, stara się utrzymywać opłaty na możliwie niskim poziomie, cały czas inwestując oraz zwiększając jakość i zakres usług.Od 2017 roku zainwestowaliśmy w cmentarną infrastrukturę blisko 500 tys. zł. Największym zadaniem była rozbudowa kolumbarium, której koszt to 320 tys. zł. O słuszności tej inwestycji świadczy fakt, że nisze urnowe, nie dość, że są sprzedawane od ręki, to mieszkańcy składają rezerwacje na te, które dopiero są w planie. Nowe miejsca w kolumbarium mają powstać jeszcze w tym roku. Poza tym na cmentarzu wykonane zostały nowe alejki z kostki brukowej i LED-owe oświetlenie, a na bramie wjazdowej zamontowano monitoring z funkcją odczytywania tablic rejestracyjnych. Zmiany w gospodarce odpadami spowodowały z kolei konieczność zakupu kontenerów na odpady segregowane. Na tym nie kończymy i, aby obniżyć koszty zakupu energii, zamontujemy instalację fotowoltaiczną przy domu przedpogrzebowym. Panele słoneczne zostaną zamontowane tam jeszcze w tym roku. Tegoroczne inwestycje opiewają na kolejne 300 tys. zł.Nie można zapominać, że ponad rok temu okolica cmentarza zupełnie zmieniła nie tylko swój wygląd, ale i funkcjonalność. Teraz dojazd do cmentarza jest bardzo komfortowy. W ramach inwestycji, prowadzonej przez gminną spółkę - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, powstały tu bowiem nowe nawierzchnie dróg, prowadzących do cmentarza oraz nowe miejsca postojowe. Wykonane zostało także oświetlenie, szczególnie ważne w okresie jesienno-zimowym.

Staramy się utrzymywać opłaty na możliwie niskim poziomie
Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie inwestuje, aby móc zaoferować mieszkańcom szeroki zakres usług odpowiedniej jakości. Jednak koszty inwestycji to tylko część pieniędzy, którymi ZUK musi dysponować, aby zapewnić odpowiednie funkcjonowanie cmentarza. Lwia część z nich przeznaczana jest na bieżące utrzymanie obiektu. W skali roku jest to ok. 260 tys. zł. Kwota ta jest potrzebna na pokrycie m.in. kosztów utrzymania obiektu – sprzątania, utrzymania zieleni, wywozu odpadów, zakupu energii elektrycznej, wykonywania prac konserwacyjnych i remontowych, a także wynagrodzeń pracowników. W ostatnich latach ceny zakupu mediów, a także świadczonych usług zdecydowanie wzrosły i wiele samorządów, aby sfinansować działalność cmentarzy komunalnych, drastycznie zwiększyło opłaty usług cmentarnych. W wielu miastach zdecydowane podwyżki dotyczą wykupu miejsc grzebalnych. Mimo ogólnokrajowemu trendowi, jarociński cennik w tym zakresie, pozostaje bez zmian. ZUK zdecydował jednak o urealnieniu niektórych stawek usług cmentarnych. Te związane z udostępnieniem domu pogrzebowego wynikają głównie ze stale rosnącego wynagrodzenia minimalnego.W tym roku wzrosła opłata za wjazd na cmentarz dla firm pogrzebowych i kamieniarskich. Dzięki monitoringowi, zamontowanemu na bramie wjazdowej, ZUK ma pełen rejestr takich wjazdów. W podniesieniu tej ceny wcale nie chodzi jednak o większy dochód. - Opłaty podniesiono, dlatego aby ograniczyć liczbę wjazdów do niezbędnego minimum. Jest to podyktowane przede wszystkim ze względu na bezpieczeństwo osób, poruszających się po cmentarzu pieszo, a także ze względu na dbałość o infrastrukturę, ponieważ więcej wjazdów, to więcej uszkodzeń cmentarnych alejek – informuje Marcin Leśniak, prezes zarządu ZUK Jarocin.Opłaty za odbiór odpadów wzrosły dość znacząco już w połowie 2019 roku. Było to spowodowane zmianami w systemie gospodarki odpadami. Wtedy, w myśl unijnych przepisów, wprowadzona została selektywna zbiórka odpadów. - Cały czas prowadzimy akcję, zachęcającą użytkowników cmentarza do segregacji odpadów. Wrzucanie ich do kontenerów bez posortowania, wpływa na to, że są one traktowane jak odpady zmieszane, co skutkuje naliczeniem wyższej stawki za odbiór odpadów – tłumaczy Marcin Leśniak. Opłata za odbiór odpadów uiszczana jest jednorazowo z góry na 20 lat. Aktualnie wynosi ona 260 zł. Gdyby z tej kwoty wyliczyć miesięczną opłatę to wyniesie ona nieco ponad 1 zł.


2021-04-15 | OPRACUJ KONCEPCJĘ REWITALIZACJI TARGOWISKA I WYGRAJ 5 TYS. ZŁ

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie planuje rewitalizację targowiska miejskiego. W tym celu ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej tego obszaru. Projekt ma uwzględniać wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz nowe kolejne nasadzenia zieleni.Oczekujemy twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno – funkcjonalnych – podkreśla Marcin Leśniak, prezes ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie. Jednocześnie zaznacza, że teren, który zostanie poddany rewitalizacji powinien zachować dotychczasową funkcję handlową i parkingową.

Konkurs jest otwarty dla osób, które legitymują się wykształceniem wyższym architektonicznym lub urbanistycznym. Mogą wziąć w nim także udział zespoły projektowe, firmy i organizacje, w których co najmniej jedna osoba wykaże się tytułem magistra inżyniera w zakresie architektury krajobrazu lub urbanistyki. Zwycięski projekt zostanie nagrodzony kwotą 5 tys. zł. Organizatorzy konkursu przewidzieli także nagrody dodatkowe w ramach całkowitej puli środków przeznaczonych na ten cel, która wynosi 10 tys. zł. Prace konkursowe można składać do 21 maja 2021 roku.

Pobierz: ogłoszenie [PDF] | regulamin [PDF] | pytania i odpowiedzi [PDF] | protokół [PDF] | protokół 2 [PDF]


2021-03-16 | PARKUJ Z JAROCIN.PL

Bez stresu, bez poszukiwania drobnych i parkomatów – w płatnej strefie parkowania uiścisz opłatę elektronicznie za pośrednictwem miejskiej aplikacji mobilnej JAROCIN.PL. Korzystając z opłat on-line nie tracisz czasu, szukając parkomatu, a także zanosząc bilet z powrotem do auta, a zakup biletu trwa kilka sekund.Opłaty za parkowanie przez miejską aplikację JAROCIN.PL można uiszczać od początku stycznia. Wcześniej osoby, parkujące w strefie, mogły korzystać z aplikacji moBILET. Z tego rozwiązania kierowcy mogą korzystać jeszcze do końca kwietnia 2021 r. Od początku marca kanałem do elektronicznego opłacania postoju w strefie jest aplikacja JAROCIN.PL.

Jak to działa?
1. pobierz na swój telefon aplikację JAROCIN.PL
2. wybierz: KUP BILET
3. wybierz: PARKOWANIE
4. wybierz rodzaj biletu
5. kup bilet jako użytkownik portalu Jarocin.pl lub jako gość
6. opłać transakcję
7. otrzymujesz bilet elektroniczny:
- jesteś użytkownikiem portalu - wszystkie bilety widnieją na Twoim koncie, a dodatkowo są przesyłane na Twój adres e-mail
- jesteś gościem portalu – otrzymujesz bilet na adres e-mail!

Wcześniej pobierz winietę informacyjną – PARKUJĘ Z JAROCIN.PL, wydrukuj ją i połóż za przednią szybą samochodu.


2020-10-16 | OFERUJEMY CAŁOROCZNE UTRZYMANIE NAGROBKÓW
2020-05-15 | ROZSZERZENIE ZAKRESU HANDLU NA TARGOWISKU

Po otwarciu targowiska 8 maja zakres handlu ograniczono do: artykułów spożywczych, płodów rolnych i artykułów ogrodniczych w tym min.: drzewek, krzewów, kwiatów sadzonek i nasion. Teraz będzie można sprzedawać także: odzież, obuwie, tekstylia itp.

Od momentu ponownego otwarcia targowiska trzeba przestrzegać szeregu nowych zasad sanitarnych. Zarządca targowiska - Zakład Usług Komunalnych – apeluje do kupujących i sprzedawców o odpowiedzialność w tym zakresie, bowiem w przypadku łamania nowych zasad funkcjonowania targowisko może zostać zamknięte w trybie natychmiastowym. Tym bardziej, że od wtorku 19 maja rozszerzony zostanie zakres handlu o pozostałe asortymenty (odzież, obuwie, tekstylia itp.).

Nowe zasady funkcjonowania targowiska w Jarocinie:
 • przy wejściu na teren targowy należy przeprowadzić dezynfekcję rąk,
 • do odwołania osoby przebywające na targowisku obowiązane są nosić podczas zakupu towarów rękawiczki jednorazowe oraz muszą mieć zasłonięty nos i usta,
 • na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży na targowisku w tym samym czasie mogą przebywać nie więcej niż 4 osoby - z wyłączeniem osób stanowiących obsługę targowiska i straganów,
 • między straganami musi być zachowana odległość minimum 3 metry,
 • produktów spożywczych mogą dotykać wyłącznie osoby sprzedające; towar będzie podawany tylko przez sprzedawcę,
 • kupujących obowiązuje nakaz utrzymywania bezpiecznych odstępów – minimum 2 metry,
 • przestrzeń handlowa będzie sukcesywnie dezynfekowana przez osoby za to odpowiedzialne.2020-05-06 | TARGOWISKO OTWARTE OD PIĄTKU. OBOWIĄZUJĄ NOWE ZASADY!

Otwarcie targowiska zaplanowano na piątek 8 maja. Do odwołania będzie ono funkcjonowało w ograniczonym zakresie. Przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS na targowisku może być prowadzona wyłącznie sprzedaż: artykułów spożywczych, płodów rolnych i artykułów ogrodniczych w tym min.: drzewek, krzewów, kwiatów sadzonek i nasion.

Od momentu ponownego otwarcia targowiska trzeba będzie przestrzegać jednak szeregu nowych zasad sanitarnych. Od stosowania tych zasad bezpieczeństwa zależeć będzie funkcjonowanie targu. Zarządca targowiska - Zakład Usług Komunalnych – apeluje do kupujących i sprzedawców o odpowiedzialność w tym zakresie, bowiem w przypadku łamania nowych zasad funkcjonowania targowisko może zostać zamknięte w trybie natychmiastowym.Nowe zasady funkcjonowania targowiska w Jarocinie:
 • przy wejściu na teren targowy należy przeprowadzić dezynfekcję rąk,
 • do odwołania osoby przebywające na targowisku obowiązane są nosić podczas zakupu towarów rękawiczki jednorazowe oraz muszą mieć zasłonięty nos i usta,
 • na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży na targowisku w tym samym czasie mogą przebywać nie więcej niż 4 osoby - z wyłączeniem osób stanowiących obsługę targowiska i straganów,
 • między straganami musi być zachowana odległość minimum 3 metry,
 • produktów spożywczych mogą dotykać wyłącznie osoby sprzedające; towar będzie podawany tylko przez sprzedawcę,
 • kupujących obowiązuje nakaz utrzymywania bezpiecznych odstępów – minimum 2 metry,
 • przestrzeń handlowa będzie sukcesywnie dezynfekowana przez osoby za to odpowiedzialne.2020-03-18
REKOMENDACJE MINISTERSTWA ROZWOJU ORAZ GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
DLA BRANŻY HANDLOWEJ W ZWIĄZKU Z RYZKIEM ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

W obiektach handlowych zaleca się:
 • Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra).
 • Promować dokonywanie płatności bezgotówkowych w placówkach handlowych.
 • Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników obiektów handlowych wodą z mydłem lub ich dezynfekcję środkiem na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Upewnić się, że osoby przebywające w obiektach handlowych mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą.
 • Umieścić dozowniki z płynem odkażającym w widocznych miejscach i upewnić się, że dozowniki te są regularnie napełniane.
 • Podczas wizyt w placówkach handlowych NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu.
 • Przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce, używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).
 • Nie obawiać się zwracać uwagi współpracownikowi i klientowi, aby nie kasłał i nie kichał w naszym kierunku ani na produkty spożywcze.
 • Zapewnić, aby pomieszczenia handlowe były czyste i higieniczne:
  • powierzchnie dotykowe takie jak: kasy samoobsługowe, blaty, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury, terminale płatnicze), a także wózki i koszyki muszą być regularnie wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem;
  • wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, pomieszczenia wspólne, powinny być regularnie i starannie sprzątane z użyciem wody z detergentem.
NIE zaleca się noszenia maseczek ochronnych przez osoby zdrowe! Maseczki ochronne powinny nosić osoby chore, osoby opiekujące się chorymi oraz personel medyczny pracujący z pacjentami podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem.Ważne! Działa infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, gdzie można uzyskać informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.


2020-03-02 | W DNI TARGOWE TAKŻE ZAPARKUJESZ PRZY TARGOWISKU

2 marca nastąpi reorganizacja targowiska miejskiego w Jarocinie, której wynikiem będzie uruchomienie nowego parkingu dla klientów, znajdującego się przy hali targowej. W jego ramach zostały wyznaczone miejsca dla samochodów oraz dla rowerów.


Do tej pory plac targowy składał się z 2 części – przed i za halą targową Kasztanowa. Od 2 marca w części placu zlokalizowanej przed halą uruchomiony zostanie parking dla klientów targowiska oraz hali targowej. W związku z tym wszystkie stoiska handlowe w dni targowe będą zlokalizowane w części placu położonej za halą.

Wprowadzenie zmian to w pierwszej kolejności wyjście naprzeciw potrzebom klientów korzystających z targowiska - w szczególności osób starszych oraz niepełnosprawnych ruchowo. - Sygnały o trudnościach z parkowaniem, by zrobić zakupy, zwłaszcza w dni targowe, docierały do nas już od dawna. Z pewnością nowy parking to ułatwi – podkreśla Marcin Leśniak, prezes Zakładu Usług Komunalnych w Jarocinie, zarządcy jarocińskiego targowiska. Zmiany reorganizacyjne na targowisku podyktowane są także trwającymi pracami rewitalizacyjnymi śródmieścia, które nie ominą tej części miasta, a także planowaną przebudową ul. Kasztanowej.


2019-08-14 | SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Przypominamy, że od 1 lipca br. w hali targowej i na targowisku przy ul. Kasztanowej oraz na cmentarzu komunalnym należy segregować odpady.
2019-04-19 | KIERMASZ WIOSENNY

Kiermasz wiosenny Jarocin 2019 już za nami. Cieszymy się, że po raz kolejny mogliśmy współorganizować kiermasz na jarocińskim rynku. Na sobotnim "Kiermaszu wiosennym", oprócz produktów związanych z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi, można było kupić rośliny i kwiaty, które ozdobią wiosenne ogrody, balkony i tarasy.


Na jarocińskim rynku pojawiło się 30 stoisk kiermaszowych, na których można było zaopatrzyć się w różnorodne produkty: od wiklinowych koszy poczynając, poprzez smakowite miody, wędliny, sery, ryby i inne pyszności, na pięknych wytworach rękodzielniczych kończąc. Były też degustacje przygotowane m.in. przez Restaurację Hotel Jarota i Okręgową Spółdzielnię Mleczarską w Jarocinie. Na wiosennym kiermaszu, tylko pogoda nie była wiosenna, dlatego na rozgrzewkę organizatorzy przygotowali dla wszystkich uczestników malinową herbatę i gorącą kawę. Można też było spróbować pitnego miodu o wymyślnych smakach: limonki z imbirem i porzeczki z czerwonym pieprzem.

Na stoisku Centrum Integracji Społecznej w Jarocinie, klienci częstowani byli faszerowanymi jajkami i plackiem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska z kwiatami i innymi roślinami ozdobnymi. Przy okazji, na stoisku spółki Zakład Gospodarki Odpadami – Wielkopolskie Centrum Recyklingu, można było otrzymać próbkę (doskonale do uprawy roślin nadającego się!) naturalnego nawozu Terrawit, który produkowany jest w jarocińskim zakładzie. Tuż obok przedstawiciele Lasów Państwowych - Nadleśnictwa Jarocin rozdawali bezpłatnie sadzonki dębu szypułkowego, lipy drobnolistnej, klonu zwyczajnego i żywotnika "szmaragd". W ekologicznej strefie zlokalizowane były także stoiska Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji oraz Jarocińskiej Agencji Rozwoju. Pracownicy spółek informowali mieszkańców m.in. o planowanej rewitalizacji Śródmieścia oraz o możliwości pozyskania środków na wymianę starego ogrzewania na ekologiczne.

Na kiermaszu nie zabrakło także darmowych atrakcji dla dzieci, a dorośli mogli zmierzyć sobie ciśnienie i poziom cukru we krwi. Największą atrakcją wydarzenia było gotowanie w ogromnym kotle świątecznego żurku. Kucharzy z Pogorzeli wspierał Mateusz Biernat - uczestnik II edycji programu MasterChef Junior.


2019-04-18 | PODZIĘKOWANIA ZA UDZIAŁ W AKCJI "GODZINA DLA ZIEMI WWF"

Otrzymaliśmy podziękowania od Fundacji WWF za włączenie się naszego miasta do akcji pn. "Godzina dla Ziemi". W jej ramach wieczorem 30 marca zgasły podświetlenia zabytków w centrum miasta. Fundacja dziękuje za wsparcie jej działań i mobilizowanie społeczeństwa do ochrony środowiska naturalnego w Polsce.

2019-03-18 | INWESTYCJE OŚWIETLENIOWE Z NAGRODAMI

Inwestycje oświetleniowe zrealizowane na terenie gminy Jarocin zostały nagrodzone w ogólnopolskim konkursie na Najlepszą inwestycję oświetleniową. Docenione zostało zastosowanie oryginalnych rozwiązań związanych z oświetleniem boiska i parkingu przy szkole w Cielczy. Uwagę komisji konkursowej wzbudziło też oświetlenie Skweru Pamięci przy ul. Wrocławskiej w Jarocinie, gdzie światło jest integralną częścią przestrzeni architektonicznej, tworząc niezwykły charakter tego miejsca.


Konkurs organizowany jest przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego – organizację non-profit, zrzeszającą polskich producentów sprzętu oświetleniowego, promującą najlepsze rozwiązania w zakresie oświetlenia drogowego, architektonicznego i iluminacji. Ma na celu propagowanie aktywności inwestycyjnej i nagradzanie najlepszych inwestycji oświetleniowych, propagowanie i upowszechnianie dobrych, innowacyjnych i energooszczędnych rozwiązań technicznych, dających możliwość osiągnięcia znacznych oszczędności zużycia energii elektrycznej. Tym bardziej cieszy fakt, że w gronie laureatów nie zabrakło inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Jarocin przez Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie. Jednym z przedsięwzięć jest oświetlenie boiska szkolnego wraz z parkingiem przy szkole w Cielczy. Inwestycję nagrodzono I miejscem w kategorii "Oświetlenie obiektów sportowych". Drugą wyróżnioną inwestycją, realizowaną przez jarocińską spółkę komunalną jest oświetlenie Skweru Pamięci przy ul. Wrocławskiej. Inwestycję nagrodzono III miejscem w kategorii Oświetlenie terenów rekreacyjnych, parków i małej architektury.


2019-03-14 | GODZINA DLA ZIEMI: NIE NISZCZMY NASZEGO DOMU

Jarocin już po raz kolejny włączył się w akcję ekologiczną - "Godzina dla Ziemi". W jej ramach wieczorem 30 marca zgasną podświetlenia zabytków w centrum miasta. Jednak godzinę bez światła i urządzeń elektrycznych naszej planecie może ofiarować każdy chętny. Zapraszamy wszystkich mieszkańców naszej gminy do udziału w akcji, która w tym roku odbędzie się pod hasłem "Nie niszczmy naszego domu". W sobotę, 30 marca o godzinie 20.30 w Jarocinie zgasną podświetlenia: urzędu miejskiego, szkoły podstawowej nr 2, ratusza, Skarbczyka oraz kościoła pw. św. Jerzego.


Globalna akcja Godzina dla Ziemi WWF, polega na symbolicznym zgaszeniu światła, na jedną godzinę. Jej celem jest w trosce o naszą planetę i promowaniu idei ochrony środowiska naturalnego. Dodatkowo, od kilku lat w Polsce Godzina dla Ziemi WWF służy rozwiązywaniu konkretnych problemów ekologicznych. Tegoroczna edycja Godziny dla Ziemi WWF, odbędzie się pod hasłem "Nie niszczmy naszego domu". - W tym roku chcemy edukować, jak każdy z nas codziennie, w niewielkim stopniu zmieniając swoje nawyki, może przyczynić się do ograniczenia swojego negatywnego wpływu na naszą planetę. Chcemy również pokazać Polakom, że mają prawo do ochrony naszego wspólnego domu, czyli naszej planety – podkreślają organizatorzy akcji. Na stronie godzinadlaziemi.pl zachęcają do złożenia podpisu pod apelem w tej sprawie.


2019-02-11 | OPIEKUNOWIE GROBÓW WETERANÓW ZAPŁACĄ MNIEJ

Radni miejscy w Jarocinie jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wysokości opłat za miejsca grzebalne na Cmentarzu Komunalnym w Jarocinie. Nowe ceny, a wraz z nimi możliwość pochowania urny z prochami w ziemi, zaczną obowiązywać od połowy lutego. Decyzją rady wprowadzono także 50 - procentową ulgę dla opiekunów grobów weteranów wojen i powstań.
Zapis został wprowadzony na prośbę mieszkańców. Wielu posiadających groby na cmentarzu komunalnym w roku poprzednim, gdy obchodziliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę, zwracało się do nas z prośba o możliwość zmniejszenia opłaty za przedłużenie ważności grobu – informuje Marcin Leśniak, prezes Zakładu Usług Komunalnych.

Aby opiekunowie grobów weteranów wojen i powstań mogli skorzystać z ulgi, będą musieli uzyskać zgodę specjalnej komisji powołanej przez burmistrza Jarocina. – W jej skład na pewno wejdą przedstawiciele Muzeum Regionalnego w Jarocinie i wydziału kultury. Chcemy też zaangażować do tego osoby, które społecznie zajmują się ochroną grobów Powstańców wielkopolskich. Chociażby Wojciecha Talagę, który szereg tych grobów ustalił i zinwentaryzował. Bardzo wiele grobów, dzięki jego inicjatywom, zostało już wyremontowanych i odrestaurowanych – mówi Robert Kaźmierczak, z-ca burmistrza Jarocina. Przy okazji obniżki cen za dochowanie grobu na cmentarzu komunalnym w Jarocinie, Zakład Usług Komunalnych wprowadził nową możliwość grzebania zwłok – w niszach urnowych ziemnych. – Do tej pory mieliśmy nisze urnowe w kolumbarium, Mieszkańcy, którzy chcieli dokonać pochówku swoich bliskich w niszach urnowych ziemnych nie mogli tego zrobić , ponieważ nie było takiej opłaty w obowiązującej uchwale - mówi Marcin Leśniak. Teraz taki pochówek jest możliwy.


2019-02-08 | MIEJSKIE SZALETY TERAZ W HALI TARGOWEJ

Od 1 lutego zamknięte zostały ogólnodostępne miejskie szalety zlokalizowane na jarocińskim rynku. Dostęp do szalet ogólnodostępnych zapewniony jest w budynku hali targowej przy ul. Kasztanowej.


Zmiana spowodowana jest złym stanem sanitarno - technicznym toalet na rynku. W toku ostatniej kontroli sanitarnej przeprowadzonej przez Powiatową Państwową Inspekcję Sanitarną w Jarocinie, obiekt został dopuszczony do użytkowania warunkowo. - Wzmożona ilość usterek w ostatnim czasie przyczyniła się do podjęcia decyzji o zamknięciu obiektu z powodu braku racjonalnych przesłanek co do dalszego doraźnego inwestowania – podkreśla Michał Szymański z Referatu Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim. - Wszelkie pomniejsze inwestycje bez remontu kapitalnego nie mają uzasadnienia ekonomicznego, gdyż w efekcie nie poprawiałyby ich ogólnego stanu – dodaje. A na taki remont trzeba poczekać do zakończenia prac związanych z rewitalizacją Śródmieścia.


2018-12-17 | PIERWSZE NOWE LAMPY W PARKU RADOLIŃSKICH JUŻ ŚWIECĄ!

Pierwsze nowe lampy w Parku Radolińskich już świecą! Dotychczasowe oświetlewnie było bardzo kosztowne w eksploatacji. Nowe oświetlenie, jest tzw. inteligentne, co oznacza, że każda lampa będzie mogła być oddzielnie zaprogramowana.
Dzięki temu możliwe będzie regulowanie natężenia światła lub jego całkowite wyłączanie w godzinach nocnych, zwłaszcza przy mniej uczęszczanych alejach przy jednoczesnym pozostawieniu dobrze oświetlonych głównych szlaków komunikacyjnych. W parku będzie czterokrotnie więcej lamp niż dotychczas, ale koszty oświetlenia, dzięki zastosowanym rozwiązaniom, mają być niższe.

W najbliższych dniach zaświecą lampy na całej długości drogi między ulicami św. Ducha i Kasztanową, a także zostanie włączone podświetlenie Pałacu Radolińskich. W kolejnych tygodniach będzie uruchamiane oświetlenie alejek przy stawie, za pałacem, a także między ulicą Kasztanową a przedszkolem "Marcinek" i szkołą nr 5. Do połowy przyszłego roku oświetlona zostanie część leśna parku - przy boiskach treningowych. Podświetlone będą też niektóre drzewa.
Równocześnie JAR - Jarocińska Agencja Rozwoju Sp z o.o., w oparciu o słupy oświetleniowe, buduje w parku system monitoringu wizyjnego. Pierwsze kamery już zostały zainstalowane, a obraz z nich jest dostępny m. in. w Powiatowej Komendzie Policji.


2018-12-11 | II JARMARK BOŻONARODZENIOWY ZA NAMI

Za nami II Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbywał się na jarocińskim rynku. Na stoiskach można było skosztować świątecznych specjałów, poszukać pomysłu na prezenty czy kupić choinkę.

2018-12-07 | MIKOŁAJKI NA JAROCIŃSKIM RYNKU

W uroczystym odpaleniu iluminacji świątecznej, które odbyło się na jarocińskim rynku uczestniczyły tłumy mieszkańców. Bajeczna sceneria starówki ukazała się w pełnej, świątecznej odsłonie po wspólnym odliczaniu uczestników imprezy.
10 metrową choinkę oraz pokaźnych rozmiarów: tron Mikołaja, sanie z reniferami, pociąg, bombkę i prezent, stojące od kilku dni na rynku, od wczoraj rozświetlają tysiące lampek. Magia świąt wkroczyła do Jarocina w jednej chwili, a wraz z nią przybył Mikołaj z pomocnikami i wieloma niespodziankami dla najmłodszych. Na rozgrzewkę organizatorzy przygotowali gorącą czekoladę i animacje taneczne z samą panią Mikołajową.Dodatkową atrakcją Jarocińskich Mikołajek był Jarmark Bożonarodzeniowy, który po raz drugi odbywa się na jarocińskim rynku. Kto nie zdążył jeszcze odwiedzić stoisk, może to zrobić do soboty - 8 grudnia.Organizatorami Mikołajek była Gmina Jarocin oraz Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie przy wsparciu spółek: Jarocin Sport, JAR - Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Jarocin.


2018-11-30 | JAROCIŃSKIE MIKOŁAJKI NA JARMARKU BOŻONARODZENIOWYM

Magia świąt Bożego Narodzenia wkracza do nas coraz śmielej... Jarmark Bożonarodzeniowy i tradycyjne Mikołajki to imprezy, które wprowadzać nas będą w ten niezwykły klimat. Dokładnie za dwa tygodnie na jarocińskim rynku rozbłyśnie świąteczna choinka.


II Jarmark Bożonarodzeniowy zagości na jarocińskim rynku w czwartek 6, i potrwa do 8, grudnia. Będzie okazją do tego, by zakupić świąteczne specjały albo poszukać pomysłów na oryginalne prezenty pod choinkę. Pierwszego dnia stoiska jarmarczne pojawią się na rynku o godz. 14.00. W pozostałe dwa dni wystawcy będą zapraszać do zakupów już od rana, od godz. 10.00 - do godz. 18.00.

Jarocińskie Mikołajki rozpoczną się 6 grudnia o godz. 16.30. Wtedy to na starówce rozbłyśnie piękna, świąteczna iluminacja. Ogromna choinka, pokaźnych rozmiarów tron świętego Mikołaja, rozświetlone sanie i wiele innych elementów, które wprowadzać nas będą w niezwykły klimat Świąt Bożego Narodzenia. Kulminacyjnym punktem Mikołajek będzie chwila, kiedy dzieci będą mogły spotkać się, z wyczekiwanym od ubiegłego roku, świętym Mikołajem. Przybędzie on do Jarocina z niezwykłymi pomocnikami i wieloma niespodziankami dla najmłodszych :-) Na "zmarzluchów" czekać będzie gorąca czekolada i energetyczne zabawy, które nie pozwolą nikomu zmarznąć w ten wyjątkowy grudniowy wieczór.


2018-11-14 | W PARKU BĘDZIE JAŚNIEJ I BEZPIECZNIEJ

Na terenie całego Parku Miejskiego w Jarocinie rozprowadzana jest obecnie sieć oświetlenia. Modernizacja i przebudowa linii oświetleniowych w parku wsparta została blisko 1,3 mln zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nasz wniosek otrzymał dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki. Stosowna umowa została podpisana 9 listopada br. w Poznaniu przez Marcina Leśniaka, prezesa zarządu ZUK-u oraz Annę Malanowską z WFOŚiGW. To już kolejne środki zewnętrzne, po jakie sięga nasze przedsiębiorstwo w ostatnim czasie. Łącznie pozyskaliśmy zewnętrzne finansowanie inwestycji, opiewające na blisko 1,8 mln zł.


W ramach inwestycji powstanie tu powstanie czterokrotnie więcej latarni w porównaniu ze stanem obecnym. Będą to LED-owe punkty oświetleniowe - energooszczędne, inteligentne, pozwalające na ściemnianie natężenia światła w godzinach nocnych. Dzięki zastosowaniu tej energooszczędnej technologii koszty oświetlenia parku, po wykonaniu inwestycji, będą, według szacunków, niższe niż w tej chwili przy znacznie mniejszej liczbie przestarzałych latarni. Jeśli warunki atmosferyczne pozwolą na terminowe wykonanie zadania, pierwsza część parku może być oświetlona już w grudniu.


2018-07-02 | MODERNIZACJA OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY JAROCIN:
NOWOCZESNE OŚWIETLENIE – WYMIERNE OSZCZĘDNOŚCI

Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie realizuje kolejny projekt mający na celu modernizację oświetlenia na terenie gminy Jarocin, a co się z tym wiąże – projekt przynoszący znaczące oszczędności w gminnej kasie. Zadanie wsparte jest środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Uzyskaliśmy dofinansowanie w formie pożyczki zwrotnej, która może zostać umorzona w wysokości do 40% jej wartości – informuje Marcin Leśniak, prezes ZUK sp. z o.o. w Jarocinie. Jarociński wniosek o wartości 892 tys. zł otrzymał wysoką punktację, zajął 2 miejsce w całym rankingu efektywności energetycznej. - Oszczędność sięga blisko 80% w skali roku - mówi prezes ZUK. - Przełoży się to na mniejsze koszty rzędu 176 tys. zł – dodaje. Nowe energooszczędne latanie pojawią się na 25 liniach oświetlenia ulicznego. W ramach projektu wymienione zostanie 480 opraw oświetleniowych.
Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina:
- Chcemy kontynuować nasze działania w kolejnych latach, tak, żeby całe oświetlenie uliczne było LED-owe, energooszczędne, sterowane elektronicznie. Wszystko po to, żeby na bardzo ważną dla mieszkańców usługę nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy. Montaż energooszczędnych, a jednocześnie mniej awaryjnych lamp ulicznych przełoży się na oszczędności, które zaprocentują kolejnymi inwestycjami.

LED-y emitują białe światło, które:
- zwiększa bezpieczeństwo na drogach,
- powoduje łatwiejsze rozpoznawanie obiektów, kolorów i kształtów po zmroku,
- nie powoduje zmęczenia wzroku kierowców.
Technologia LED - korzyści:
Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej o 80%
Zmniejszenie kosztów konserwacji o ponad 90%
Inwestycja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach programu priorytetowego "LED – oświetlenie energooszczędne".
1 punkt – stary typ (oprawa sodowa) – 500 zł roczny koszt energii
1 punkt – LED - 135 zł roczny koszt energii
Łączna liczba punktów zaplanowanych do wymiany w ramach projektu - 480
480 szt. (oprawy sodowe) * 500 zł/rok= 240 000 zł/ rok
480 szt. (oprawy LED) * 135zł/ rok= 64 000,00 zł/rok
176 000 zł/rok oszczędności (przy założeniu stary typ 250 W/60 W LED/ Redukcja mocy)
2018-04-16 | ROZBUDOWA KOLUMBARIUM JESZCZE W TYM ROKU

Na jarocińskim cmentarzu komunalnym planowana jest rozbudowa kolumbarium. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej zagospodarowania jarocińskiej nekropoli, w której zlokalizowane zostaną nisze urnowe. Zgodnie z planami Zakładu Usług Komunalnych w Jarocinie pierwszy etap prac ma rozpocząć się w drugiej połowie roku.


Póki co gotowa jest koncepcja realizacji zadania. Zgodnie z nią zagospodarowana zostanie kwatera z przeznaczeniem na nisze urnowe. Kwatera zabudowana zostanie jednolitymi poziomymi płytami nagrobnymi. – Ostateczny wygląd zostanie szczegółowo przedstawiony w dokumentacji projektowej, wówczas też poznamy koszty tej inwestycji – dodaje Marcin Leśniak, prezes ZUK-u. W chwili obecnej brak już nieufności ze strony społeczeństwa do tej formy pochówku, a co za tym idzie zainteresowanie wykupieniem nisz na urny jest spore. Miejsc w istniejącym kolumbarium już nie ma. – Wszystkie miejsca, które wybudowaliśmy w ubiegłym roku, zostały sprzedane. Mamy też kilkanaście rezerwacji na nisze, które dopiero mają powstać – informuje Marcin Leśniak.

Cena za wykup miejsca na urnę w kolumbarium na 40 lat wynosi 1.700 zł.


2018-03-23 | ZUK BENEFICJENTEM PROGRAMU PRIORYTETOWEGO "LED - OŚWIETLENIE ENERGOOSZCZĘDNE"

Przedsięwzięcie pn.: "Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Jarocin" dofinansowane zostanie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu zgodnie z podpisaną umową z dnia 18 grudnia 2017r.

Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie reprezentowana przez Prezesa Zarządu Pana Marcina Leśniaka 18 grudnia 2017r. który podpisał z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu umowę dotyczącą finansowania zadania, którego efektem będzie zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Jarocin.

Umowa opiewa na kwotę 725.150,00 zł i dotyczy modernizacji oświetlenia w ramach programu priorytetowego "LED - Oświetlenie Energooszczędne" na 25 liniach oświetleniowych w gminie Jarocin. Łączna Ilość punktów świetlnych wykonanych w starej technologii sodowej do wymiany na energooszczędne wykonane w technologii LED na wszystkich liniach wyłonionych do modernizacji wyniesie 480 sztuk. Głównym celem projektu ogłoszonego przez WFOŚiGW jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery. Na podstawie przeprowadzonych analiz Spółka szacuje średnie oszczędności energii elektrycznej rzędu około 80% w stosunku do stanu pierwotnego. Termin realizacji zadania z dofinansowanego projektu odbędzie się w okresie od 14.05.2018 - 28.09.2018.
2018-02-15 | HALA TARGOWA - LOKAL DO WYNAJĘCIA

Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie oferuje do wynajęcia lokal na cele handlowo-usługowe. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 62-747-36-80 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zuk-jarocin.pl

2017-12-19 | JARMARK BOŻONARODZENIOWY ZA NAMI

Za nami Jarmark Bożonarodzeniowy, który odbył się na jarocińskim rynku. Na stoiskach zlokalizowanych w podcieniach ratusza można było skosztować świątecznych specjałów, poszukać pomysłu na prezenty czy kupić choinkę.


W Jarmarku Bożonarodzeniowym uczestniczyli przedsiębiorcy m.in. branży rzeźnicko-wędliniarskiej, rybnej czy restauracyjnej. Ci ostatni zapraszali odwiedzających jarociński rynek do degustacji świątecznych specjałów. Na ponad 20 stoiskach nabywać można było świąteczne drzewka oraz różnego rodzaju wytwory rękodzielnicze i dekoracje świąteczne, a także snutki, serwetki oraz rzeźby, wykonane przez twórców ludowych.


Pierwszymi gośćmi jarmarku w piątkowe przedpołudnie były przedszkolaki, które wzięły udział w świątecznej paradzie Mikołajów. Miłych gości powitał burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki, który patronował przedsięwzięciu. W sobotę najmłodszych, którzy z rodzicami zawitali na jarmark, do Namiotu Elfów zaprosiła Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jarocinie. Dzieci tworzyły tam świąteczne ozdoby i dekorowały pierniki. Nie zabrakło też malowania twarzy w świątecznym wydaniu. Bibliotekarkom w zorganizowaniu warsztatów pomagali uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie oraz panie ze Stowarzyszenia Miś i Miejsko-Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie. Każdego dnia Jarmarku chętni mogli bezpłatnie wykonać sobie zdjęcie w fotobudce.


Jarmark Bożonarodzeniowy na rynku w Jarocinie odbywał się od 15 do 17 grudnia. Organizatorzy Jarmarku Bożonarodzeniowego: gmina Jarocin, Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie.


2017-12-18 | SELFIE ZE ŚWIĄTECZNYM JAROCINEM W TLE

Już za kilka dni najpiękniejsze święta w roku. Z tej okazji przygotowaliśmy dla Was zabawę ze wspaniałymi nagrodami – karnetami na basen oraz gadżetami gminy Jarocin. Wystarczy zrobić zdjęcie - selfie z elementami świątecznej iluminacji miejskiej w tle i wysłać je na adres: kontakt@jarocin.pl


Na ciekawe i zaskakujące ujęcia czekamy do 7 stycznia 2018 r. Przesłane fotografie zostaną opublikowane na oficjalnym fanpage'u Gminy Jarocin na Facebook'u i wezmą udział w bitwie na lajki. Głosowanie na zdjęcia potrwa do 14 stycznia 2018r. Laureatami i wyróżnionymi w konkursie zostaną Ci uczestnicy, których zdjęcia otrzymają największą liczbę kliknięć "Lubię to" pod opublikowanym zdjęciem. Dla autorów, którzy zdobędą najwięcej polubień przygotowaliśmy nagrody: 3 x miesięczny karnet do jarocińskiego aquaparku oraz gadżety gminy Jarocin.

Przesłanie zdjęcia wraz z podaniem imienia i nazwiska jest jednoznacze z akceptacją regulaminu zabawy, który znajduje się na stronie internetowej. W przypadku udziału dzieci w zabawie wymagane jest przesłanie skanu zgody rodziców.


2017-12-11 | JARMARK BOŻONARODZENIOWY NA RYNKU W JAROCINIE

Pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy na jarocińskim rynku już pod koniec tygodnia. Będzie on doskonałą okazją, by skosztować świątecznych specjałów oraz poszukać pomysłów na oryginalne prezenty pod choinkę. Jarmark będzie trwał 3 dni - od piątku do niedzieli – od 15 do 17 grudnia w godzinach od 10:00 do 18:00. Do udziału zaprasza Burmistrz Jarocina.


Kiermaszowe stoiska zostaną zlokalizowane w podcieniach ratusza. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedsiębiorcy m.in. branży rzeźnicko-wędliniarskiej, rybnej czy restauracyjnej. Ci ostatni zaproszą do degustacji świątecznych specjałów. Na ponad 20 stoiskach nabyć będzie można świąteczne drzewka oraz różnego rodzaju wytwory rękodzielnicze i dekoracje świąteczne, a także snutki, serwetki oraz rzeźby, wykonane przez twórców ludowych. Nabywając ozdoby, stworzone w warsztacie MiniFABLAB, uczestnicy jarmarku wspomogą działalność Fundacji Ogród Marzeń. Przez 3 dni harcerze prowadzili będą także zbiórkę na leczenie Wojtusia z Jarocina, który cierpi na SMA-rdzeniowy zanik mięśni. Za wrzucenie do puszki min. 20 zł darczyńcy otrzymają maskotkę - skrzata.

Wydarzenie, w piątek o godz. 10:00, oficjalnie rozpocznie parada Mikołajów z jarocińskich przedszkoli, która przemaszeruje przez jarociński rynek. Dzieci wezmą udział w świątecznych animacjach oraz będą mogły wykonać zdjęcie w fotobudce. Zdjęcie w świątecznym wydaniu będzie można wykonać każdego dnia jarmarku w godzinach od 11:00 do 13:00. W sobotę na stoisko zlokalizowane naprzeciw wejścia do ratusza zaprosi Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin, gdzie dzieci wezmą udział w warsztatach zdobienia pierników oraz tworzenia ozdób choinkowych. Chętni będą też mogli skorzystać z malowania twarzy. Całość odbywała się będzie w wyjątkowej scenerii, jaką zapewniają elementy świątecznego wystroju jarocińskiej starówki.

Organizatorzy wydarzenia: gmina Jarocin, Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie.


2017-12-07 | NIEZWYKŁY KLIMAT W SERCU MIASTA

Jarociński rynek od wczoraj zachwyca blaskiem świątecznej iluminacji. Tradycyjne odpalenie choinki, na które co roku czekają nie tylko dzieci, w Jarocinie połączone jest z wizytą św. Mikołaja.


Ubiegłoroczna, pierwsza edycja imprezy przyciągnęła na jarociński rynek prawdziwe tłumy. Wtedy, po raz pierwszy rozświetlono piękną choinkę, bombkę oraz monidło. W tym roku sceneria była jeszcze bogatsza. W centralnym punkcie, tuż obok choinki, stanął tron Świętego Mikołaja, pojawiły się sanie wraz z reniferem oraz ogromny prezent.

Zanim tradycji stało się zadość i choinka zaświeciła swym blaskiem, trzeba było poznać specjalne zaklęcie, które zdradziła zebranym prowadząca imprezę - Śnieżynka. - Niech świąteczna magia sprawi, że blask na choince szybko się pojawi – wypowiedział wraz z uczestnikami Mikołajek burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. Trzykrotne powtórzenie magicznego hasła sprawiło, że choinka i wszystkie ozdoby dookoła ratusza zaświeciły się, a na rynku, w asyście Bałwanka Olafa, policjanta Pyrka, renifera Rudolfa, aniołów na szczudłach i zielonego skrzata pojawił się Święty Mikołaj. Czekały na niego setki dzieciaków i dorosłych. Każdy chciał być jak najbliżej wyjątkowego gościa, by otrzymać prezent – świąteczne czapeczki z napisem "Jarocińskie Mikołajki", wysłuchać dobrego słowa oraz zrobić pamiątkowe zdjęcie. Nie zabrakło quizu, w którym nagrodą były świąteczne krówki, a na tych, których nie wystraszył nawet padający deszcz, czekała gorąca czekolada.

Organizatorami Mikołajek była Gmina Jarocin oraz Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie.


2017-11-30 | MIKOŁAJKI I JARMARK ŚWIĄTECZNY CORAZ BLIŻEJ

Na jarocińskim rynku pojawiły się pierwsze elementy świątecznej iluminacji. Do 6 grudnia wszystko musi być zapięte na ostatni guzik. To tego dnia na starówce rozbłyśnie świąteczna choinka i rozpoczną się tradycyjne Mikołajki.


Do wspólnej zabawy zaprasza burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. W programie zaplanowano spotkanie ze św. Mikołajem, który obdaruje dzieci upominkami. Na starówce pojawi się także, znany i lubiany przez najmłodszych, bałwanek Olaf. Nie zabraknie świątecznego quizu, który poprowadzi Śnieżynka, aniołów na szczudłach, elfów oraz poczęstunku gorącą czekoladą. Organizatorami Mikołajek są: gmina Jarocin oraz Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie. Wstęp wolny.


9 dni później na rynku odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy. Jarmark zlokalizowany zostanie w podcieniach ratusza i będzie trwał 3 dni (piątek, sobota, niedziela) w godz. 10-18. Będzie to doskonała okazja by zakupić świąteczne specjały, poszukać pomysłów na oryginalne prezenty pod choinkę i poczuć magię nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Zobacz również: zapowiedź — YouTube


2017-11-27 | JAROCIŃSKIE MIKOŁAJKI I JARMARK BOŻONARODZENIOWY

Burmistrz Jarocina zaprasza na Mikołajki, które odbędą się 6 grudnia na rynku w Jarocinie. Początek wspólnej zabawy o godz. 16:30.

Podczas wydarzenia rozświetlona zostanie iluminacja świąteczna. W programie zaplanowano spotkanie ze św. Mikołajem, który obdaruje dzieci upominkami. Na starówce pojawi się także, znany i lubiany przez najmłodszych, bałwanek Olaf. Nie zabraknie świątecznego quizu, który poprowadzi Śnieżynka, aniołów na szczudłach, elfów oraz poczęstunku gorącą czekoladą. Organizatorami Mikołajek jest gmina Jarocin oraz Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie. Wstęp wolny.

Między 15 a 17 grudnia 2017 roku na jarocińskim rynku odbędzie się Jarmark Bożonarodzeniowy pod patronatem Burmistrza Jarocina. Wystawców zainteresowanych udziałem w przedsięwzięciu prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Jarocinie pod adresem: promocja@jarocin.pl lub tel. 62-749-9502 do 29 listopada 2017 roku. Koszt udziału w Jarmarku dla jednego wystawcy wynosi 30 zł netto (za wszystkie trzy dni).


2017-11-22 | KANALIZACJA, OŚWIETLENIE I DROGA W PRUSACH

Oczekiwana przez mieszkańców Prus inwestycja została oficjalnie oddana do użytku. Wybudowana przez samorząd gminy Jarocin, pięknie oświetlona droga poprawi bezpieczeństwo w tej części gminy.

W ramach zrealizowanego zadania przebudowana została droga gminna na odcinku 318 m, od skrzyżowania z drogą powiatową, przy figurze, wzdłuż zabudowań. Wcześniej Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Jarocinie zadbało o prawidłowe odwodnienie drogi, budując kanalizację deszczową wraz z przyłączami. Nie koniec inwestycji na tym, bowiem Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie dołożył cegiełkę montując przy drodze nowoczesne, energooszczędne oświetlenie uliczne. Dzięki temu w Prusach będzie teraz znacznie bezpieczniej.


Uroczyste otwarcie inwestycji było okazją do złożenia podziękowań, które skierowała na ręce burmistrza Jarocina, Barbara Kaganek, sołtyska Prus. Mieszkańcom podziękowała za cierpliwość podczas wykonywania prac. - Tej decyzji trudno było nie podjąć – mówił podczas otwarcia burmistrz, Adam Pawlicki. – Cieszę się, że drogę wybudowała lokalna firma - Zakład Ulic, który słynie z tego, że dobrze wykonuje swoje zadania. Dziś podczas otwarcia padał deszcz, a jednak nie trzeba było stać w błocie - jak jeszcze niedawno w tym miejscu. A wieczorem będzie bezpiecznie, bo zadbaliśmy też o nowoczesne, energooszczędne oświetlenie drogi – mówił Adam Pawlicki.

Łączny koszt wykonania inwestycji wyniósł ok. 760 tys. zł, z czego budowa drogi kosztowała gminę blisko 308 tys. zł, koszt wykonania kanalizacji poniesiony przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Jarocinie wyniósł blisko 400 tys. zł, a oświetlenia (ZUK sp. z o.o.) – ok. 55 tys. zł.


2017-10-31 | INWESTYCYJNIE W CIELCZY

W Cielczy uroczyście otwarto gminne inwestycje: drogowe, kanalizacyjne i oświetleniowe. W realizację zadań zainwestowano 3,5 mln zł.

Symboliczne przecięcie wstęgi odbyło się w dwóch miejscach: na przebudowanej ul. Harcerskiej i przy nowo oświetlonym boisku szkolnym, na którym juniorzy i młodzicy LZS Cielcza rozegrali towarzyskie spotkanie. Dziś wspólnie z mieszkańcami miejscowości uroczyście przecinaliśmy symboliczne wstęgi na drogach, które poprawią jakość życia mieszkańcom i przy szkolnym boisku, które pięknie oświetlone umożliwia korzystanie z murawy nawet po zmroku – powiedział uczestniczący w uroczystości burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. - Warunki do ćwiczeń piłkarze mają bardzo dobre. Nic dziwnego, że dobra passa seniorów LZS-u Cielcza trwa w najlepsze – podsumował burmistrz.


Inwestycji w Cielczy rzeczywiście było wiele. Wśród nich budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu przy ul. Szkolnej, a dokładnie na ulicach: Szkolnej, Harcerskiej, Maratońskiej i Sportowej. Kolejne środki zainwestowano w drogi. Na ul. Harcerskiej i ul. Olimpijskiej pojawiła się nowa nawierzchnia z betonowej kostki brukowej. W ramach inwestycji drogowych przebudowana została także ul. Cmentarna na odcinku od drogi krajowej nr 11 do ul. Nowej. Asfaltowa nawierzchnia położona została także na ul. Nowej. Cielcza wzbogaciła się także o nowy plac zabaw, siłownię zewnętrzną oraz małe boisko przy skrzyżowaniu ul. Nowej i Sienkiewicza.


Gminne inwestycje objęły również oświetlenie miejscowości. Energooszczędne lampy oświetliły plac i boisko szkolne oraz ulice: Sportową, Maratońska i Harcerską. - Realizacja tych zadań to przede wszystkim zasługa Rajmunda Banaszyńskiego, przewodniczącego rady miejskiej, i radnego powiatowego, a przede wszystkim sołtysa Cieczy - Juliana Zegara, którzy od dawna zabiegali o te inwestycje - podkreślił burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. Burmistrz zapewnił też, że gmina ma już niezbędne pozwolenia, aby zrealizować oczekiwaną przez mieszkańców gazyfikację miejscowości. Przesunęło to się w czasie i z tego względu nie mogliśmy przebudować wszystkich dróg na osiedlu, bo trzeba by je w przyszłym roku zniszczyć kładąc gazociąg – wyjaśnił burmistrz. Ale i na nie przyjdzie czas - zapewnił.


2017-10-31 | CIŚWICA ŚWIĘTOWAŁA

Przebudowa ul. Opłotki, Torowej i Wiejskiej w Jarocinie to inwestycje, które zrealizowane zostały w ostatnim czasie na Osiedlu Ciświca w Jarocinie. Obok wykonania zadań drogowych, gmina zainwestowała także w budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. W piątek mieszkańcy osiedla świętowali zakończenie prac inwestycyjnych.


Ulica Opłotki przebudowana została na długości 665 m od ul. Zakrzewskiej. Tłuczniowo – gruntowa nawierzchnia zamieniona została na nawierzchnię z betonu asfaltowego ze zjazdami na posesje z betonowej kostki brukowej. Ulica jest teraz bezpieczniejsza także po zmroku, ponieważ zamontowano na niej energooszczędne oświetlenie LED-owe.

Także ul. Torowa doczekała się przebudowy. Najpierw zbudowano tam kanalizację deszczową, a potem przebudowo gruntową drogę na nawierzchnię z kostki betonowej. W ten sposób powstał ciąg pieszo-jezdny o długości ok. 350 m i szerokości 5 m wraz ze zjazdami na posesje. Na Torowej zrobiło się też znacznie jaśniej, dzięki zamontowaniu przez Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie nowych punktów świetlnych. Miejska spółka łącznie na osiedlu Ciświca zbudowała 38 energooszczędnych lamp ulicznych.

W ramach gminnych inwestycji przebudowana została także ulica Wiejska. Na długości ponad 800 m położono tam asfalt.

Bardzo ważne dla mieszkańców Osiedla Ciświca jest także powstanie chodnika przy ul. Wrocławskiej. Mimo, że nie jest to droga gminna, to o poprawę bezpieczeństwa przy tej ruchliwej ulicy prowadzącej do szkoły, władze gminy Jarocin zabiegały już od dłuższego czasu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przystała na argumenty gminy i ku radości mieszkańców chodnik przy ul. Wrocławskiej stał się faktem.

Zdzisław Wojciechowski, przewodniczący Osiedla Ciświca: Torowa to długo oczekiwana przez mieszkańców naszego osiedla inwestycja. Bardzo ważna jest też pobudowana ul. Opłotki. Brakuje tylko 300 m, które połączyłyby ją z ulicą do Ciświcy. Został również położony dywanik asfaltowy na ul. Owsianej, Pszennej i ostatnio położono dywanik asfaltowy na ulicy Wiejskiej. Wykonano II etap ulicy Wybudowanej. Na ulicy Torowej i Opłotki zamontowano nowe energooszczędne LED-owe oświetlenie. Przy Zespole Szkół nr 3 została powstała siłownia zewnętrzna. W krótkim czasie zostanie postawiony nowy przystanek autobusowy na ul. Wrocławskiej. Wiele starań włożył burmistrz Adam Pawlicki w budowę chodników na ulicy Wrocławskiej, co w znacznym stopniu poprawiło bezpieczeństwo uczniów idących do szkoły, za co w imieniu mieszkańców serdecznie dziękuję.


2017-09-29 | ENERGOOSZCZĘDNE OŚWIETLENIE DAJE WYMIERNE OSZCZĘDNOŚCI

Rok 2017 zakończy się chyba najlepszym wynikiem, jeśli chodzi o budowę nowych punktów oświetleniowych na terenie naszej gminy – informuje Witosław Gibasiewicz, z-ca burmistrza Jarocina. Montaż energooszczędnych, a jednocześnie mniej awaryjnych lamp ulicznych przełoży się na oszczędności, które zaprocentują kolejnymi inwestycjami.


Już wkrótce Gmina Jarocin wzbogaci się o 700 energooszczędnych punktów oświetleniowych. Przypomnijmy, że w 2017 roku w nowoczesne oświetlenie zainwestowane zostanie na jej terenie 5 mln zł. 18 linii kablowych oświetlenia ulicznego już wybudowano, a w budowie jest dalsze 20 linii. W wyniku tych działań powstaną nowe punkty oświetleniowe z energooszczędnymi lampami LED-owymi, które zużywają mało prądu, a co za tym idzie są bardzo ekologiczne. Wymiana starych lamp na nowe powoduje także to, że lampy nie psują się tak często, dlatego koszty utrzymywania takiego oświetlenia także są znacząco niższe. Kolejne działania podejmowane przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie w przyczynią się do wymiany 480 punktów starego oświetlenia na nowoczesne lampy LED-owe. Na modernizację linii oświetleniowych gminna spółka złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wniosek na kwotę 725 tys. zł uzyskał dofinansowanie w formie pożyczki zwrotnej, która może zostać umorzona w wysokości do 40% wartości pożyczki – podkreśla z-ca burmistrza Jarocina, Witosław Gibasiewicz. Jarociński wniosek otrzymał wysoką punktację, zajął 2 miejsce w całym rankingu, zdobywając ok. 4 tys. punktów w ocenie efektywności energetycznej. - Oszczędność sięga blisko 80% w skali roku - mówi z-ca burmistrza Jarocina. Przełoży się to na mniejsze koszty rzędu 150 tys. zł – dodaje. Jak podkreśla Witosław Gibasiewicz: Chcemy kontynuować nasze działania w kolejnych latach, tak, żeby całe oświetlenie uliczne było LED-owe, energooszczędne, sterowane elektronicznie. Wszystko po to, żeby na bardzo ważną dla mieszkańców usługę nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy.

Już niedługo problematyką oszczędzania energii w gminie Jarocin zajmie się nowa spółka Energia Jarocin. Przedsiębiorstwo będzie miało formę klastra i zajmie się kojarzeniem producentów oraz odbiorców energii. Na początku elektrycznej, później także cieplnej i gazu.


2017-09-13 | ZUK PRZYPOMINA O OPŁATACH ZA ZACHOWANIE GROBÓW

Na grobach na jarocińskim cmentarzu zaczęły pojawiać się informacje "Uwaga! Grób przeznaczony do likwidacji". W ten sposób Zakład Usług Komunalnych przypomina o konieczności wnoszenia opłat za zachowanie grobów. Jeśli mija właśnie czas dzierżawy miejsca na pochówek, konieczne jest jej przedłużenie na kolejne 20 lat.

Oznakowanie pojawia się przy mogiłach na cmentarzu komunalnym w Jarocinie. - Taka informacja oznacza, że grób kwalifikuje się do likwidacji. Oznaczając groby, przypominamy mieszkańcom o konieczności wnoszenia opłat – mówi Marcin Leśniak, prezes ZUK-u. - Tak się dzieje wtedy, gdy rodzina związana z tym grobem lub inna osoba nie wykaże zainteresowania jego dalszym istnieniem i nie dokona opłaty, której uiszczanie wynika z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych – wyjaśnia Marcin Leśniak.

Konieczność opłacania miejsca pod groby wynika z ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych. Mało kto jest jednak świadomy, że za groby bliskich trzeba płacić - to tzw. przedłużenie dzierżawy miejsc grzebalnych na kolejne 20 lat. - Niewniesienie opłaty spowoduje aktualizację prawa do likwidacji grobu, a jego dotychczasowe miejsce może zostać ponownie wykorzystane do pochówku – mówi Marcin Leśniak, prezes ZUK-u.

Szczegółowe informacje dostępne w siedzibie spółki: Jarocin, ul. Kasztanowa 18 lub pod numerem telefonu: 62-747-36-80.


2017-07-20 | LED-Y JAK GRZYBY PO DESZCZU

Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie konsekwentnie realizuje ambitne plany inwestycyjne, założone kila miesięcy wcześniej. Zgodnie z nimi w tym roku zrealizowanych będzie blisko 50 inwestycji oświetleniowych. Koszt budowy nowego oświetlenia w technologii LED szacowany jest na 5 mln złotych.

Nowe, energooszczędne oświetlenie drogowe powstaje nie tylko w Jarocinie, ale całej gminie. Obecnie zrealizowanych lub w trakcie realizacji jest ponad 20 zadań. Warte podkreślenia jest, że żadna inna gmina w bezpośrednim sąsiedztwie Jarocina nawet nie planuje tak dużej liczby inwestycji oświetleniowych w tak krótkim czasie. Pierwsze, wykonane w tym roku latarnie, już świecą, co prezentujemy na zdjęciach.

Więcej zdjęć znajdziecie na naszym profilu na Facebook'u.
2017-07-17 | HALA TARGOWA - LOKAL DO WYNAJĘCIA

Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie oferuje do wynajęcia lokal na cele handlowo-usługowe. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 62-747-36-80 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@zuk-jarocin.pl

2017-07-10 | BEZPIECZNIEJ I KOMFORTOWO NA OSIEDLU POLNA

W minioną sobotę oficjalnie do użytku zostały oddane gminne inwestycje na osiedlu Polna. Na czterech lokalnych ulicach zmodernizowano nawierzchnie, wybudowano chodniki oraz zamontowano także oświetlenie uliczne. Nowe latarnie po raz pierwszy zaświeciły właśnie podczas sobotniej uroczystości. Łącznie gmina i spółka ZUK zainwestowały tutaj blisko 1,5 mln zł.
W oficjalnym przekazaniu inwestycji do użytku, przypieczętowanym symbolicznym przecięciem wstęgi, wziął udział burmistrz Adam Pawlicki, radny Jan Krakowiak, przedstawiciel spółki gminnej Zakład Usług Komunalnych Michał Orłowski oraz mieszkańcy osiedla. Bardziej praktycznym i wymiernym dla mieszkańców aspektem było jednak odpalenie nowego oświetlenia ulicznego. - Inwestycji na tym osiedlu jest tak dużo, że trzeba by robić co miesiąc otwarcie, ale ze względu na to, że trzeba pracować postanowiliśmy zrobić jedno otwarcie – podkreślił burmistrz Adam Pawlicki. Włodarz miasta dodał, że wykonanie tak licznych inwestycji na tym osiedlu było możliwe dzięki dobrej współpracy z radnymi oraz odważnym decyzjom, które rajcy podjęli w tej kadencji, i które spowodowały, że gmina ma więcej pieniędzy na realizację inwestycji. Budowa i modernizacja dróg objęła cztery ulice na osiedlu Polna: ul. Gajową, Zagonową, Rolną oraz osiedle Bajkowe. Łączna długość przebudowywanych dróg wyniosła to blisko kilometr.
Dzięki realizacji inwestycji poprawił się komfort nie tylko kierowców, ale i pieszych. Na ul. Gajowej powstał chodnik o szerokości 2 metrów oraz ciąg pieszo-rowerowy. Z kolei na osiedlu Bajkowym wraz z łącznikiem ul. Zagonowej z Powstańców Wielkopolskich wybudowano jednostronny chodnik o długości 240 metrów. Na osiedlu zrobiło się także jaśniej, a co za tym idzie - bezpieczniej. W ramach inwestycji ZUK-u powstało 29 lamp typu LED. Koszt inwestycji to nieco ponad 190 tys. złotych. – Wyprzedzamy globalnie wszystkie gminy Wielkopolski, wszyscy tworzymy i pracujemy dla naszego miasta – podkreślił Jan Krakowiak, radny z osiedla Polna.

Inwestycje drogowe zrealizowało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "Drobud" z Jarocina, a oświetleniowe - Zakład Usługowo-Handlowy Wiesław Waśkowiak z Żerkowa.


2017-05-11 | UMOWA NA "ZIELONY ZAKĄTEK" PODPISANA

Dzisiaj podpisana została umowa na zaprojektowanie i budowę dróg z oświetleniem, kanalizacją deszczową i światłowodem na Osiedlu "Zielony Zakątek" w Roszkowie.


Zadanie zostanie zrealizowane przez Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., a także Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. W ramach inwestycji wybudowane zostanie ponad 1300m dróg, 2000m światłowodu, 1200m kanalizacji deszczowej oraz 41 punktów oświetleniowych.

W obecności burmistrza Jarocina, Adama Pawlickiego umowę podpisali przedstawiciele inwestora: Robert Cieślak – prezes JFPK, Remigiusz Nowojewski – prezes PWiK, Marcin Leśniak – prezes ZUK, Hanna Małynicz – członek Zarządu ZUK oraz wykonawcy zadania firmy Drobud S.A., którą reprezentowali członkowie zarządu: Magdalena Rygowska i Tomasz Kulczak.
2017-04-21 | ZDIAGNOZUJĄ JAKOŚĆ USŁUG KOMUNALNYCH

W ostatnim tygodniu kwietnia ankieterzy Pracowni Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku z Jarocina zapukają do naszych drzwi pytając o zadowolenie z jakości usług oferowanych przez spółki komunalne gminy Jarocin. Zebrane informacje pokażą jednocześnie stopień obciążenia domowych budżetów wydatkami na usługi komunalne.

Pracownia Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku z Jarocina realizuje badanie na zlecenie spółek komunalnych gminy Jarocin. Badanie ma na celu określenie jakość usług komunalnych i stopień obciążeń budżetów gospodarstw domowych, takimi wydatkami jak: dostarczanie zimnej wody i odprowadzanie ścieków, wywóz odpadów komunalnych, komunikacja miejska oraz usługi sportowe, rekreacyjne i hotelarskie. Ankieterzy odwiedzą ponad 700 gospodarstw domowych. Wywiady kwestionariuszowe przeprowadzają ankieterzy, którzy posiadają upoważnienie (oraz identyfikatory) wydane przez Pracownię Badań Opinii Publicznej Społeczności Lokalnej i Rynku w Jarocinie. Badanie jest anonimowe, a uzyskane informacje zostaną wykorzystane w postaci zbiorczych zestawień i analiz. Badanie potrwa od poniedziałku 24 kwietnia do niedzieli 30 kwietnia.

- Świadome zarządzanie usługami komunalnymi wymaga wiedzy analitycznej i zarządczej, która pozwoli lepiej spełnić oczekiwania mieszkańców. Przedsięwzięcie pozwoli Zarządom Spółek lepiej rozpoznać i zaspokajać Państwa potrzeby i oczekiwania wobec oferowanych usług komunalnych. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przychylny udział w badaniu, udzielenie wyczerpujących i szczerych odpowiedzi ankieterom – apeluje burmistrz Adama Pawlicki.

2017-04-19 | "ZIELONY ZAKĄTEK" PO PRZETARGU

3 mln zł będzie kosztowała budowa dróg z kanalizacją deszczową, oświetleniem i światłowodem na osiedlu Zielony Zakątek w Roszkowie.

Zadanie pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie ulic na Osiedlu Zielony Zakątek w Roszkowie wraz z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego, budową sieci światłowodowej" zostanie zrealizowane przez trzy gminne spółki: Jarociński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., a także Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. Spółka JFPK planuje budowę dróg o łącznej długości 1300 mb, w tym około 840 mb z mieszanki mineralno-asfaltowej i około 460 mb z kostki brukowej betonowej. W ramach zadania wykonane zostaną również wjazdy na posesje. Do każdej z nich przyłączony zostanie światłowód. PWiK wykona budowę kanalizacji deszczowej, natomiast ZUK zamontuje oświetlenie uliczne na całej długości dróg.

Finansowanie podzielone zostało pomiędzy jednostki realizujące projekt. JFPK wyasygnuje blisko 2 mln zł, PWiK - ponad 850 tys. zł, a ZUK - ponad 211 tys. zł. Inwestycja ma być zrealizowana do końca października tego roku.


2017-03-24 | GODZINA DLA ZIEMI - GODZINA DLA WISŁY

Po raz kolejny gmina Jarocin włączyła się do globalnej inicjatywy ekologicznej "Godzina dla Ziemi". Tegoroczna akcja odbędzie się w sobotę, 25 marca o 20:30. Przypominamy, że akcja "Godzina dla Ziemi" ma skłonić do refleksji nad zmianami klimatu. Godzinę bez światła i urządzeń elektrycznych naszej planecie może ofiarować każdy chętny, dlatego do włączenia się do akcji zachęcamy mieszkańców gminy Jarocin. 25 marca o godz. 20:30 w Jarocinie wyłączymy podświetlenia zabytków w centrum Jarocina: ratusza, urzędu miejskiego, Skarbczyka, szkoły podstawowej nr 2 oraz kościołów.


Godzina dla Ziemi WWF to wyjątkowa akcja społeczna, która co roku jednoczy miliony ludzi na całym świecie. W zeszłym roku wśród osób zaangażowanych w to niezwykłe wydarzenie znaleźli się mieszkańcy 178 państw świata, a ponad 12.700 instalacji rozświetlających zabytki i pomniki zostało wyłączonych w symbolicznym geście troski o planetę. W akcji wzięło udział 75 polskich miast. W zeszłym roku tematem Godziny dla Ziemi była ochrona populacji wilka w Polsce, rok wcześniej krytycznie zagrożona bałtycka populacja morświna.

Tegoroczna edycja Godziny dla Ziemi WWF odbędzie się pod hasłem "Godzina dla Wisły", nawiązując do Uchwały Sejmu, na mocy której 2017 został ogłoszony Rokiem Rzeki Wisły. W tym szczególnym dla Wisły czasie chcielibyśmy zwrócić uwagę na ogromne zagrożenie dla tej unikatowej i symbolicznej rzeki w obliczu nowych planów jej regulacji i uczynienia z niej autostrady wodnej. Zachęcamy do udziału!


2017-03-03 | 5 MILIONÓW NA LED-Y

Blisko 5 mln złotych na realizację ponad 50 inwestycji oświetleniowych w technologii LED zainwestuje w tym roku Zakład Usług Komunalnych. - Żadna inna gmina w bezpośrednim sąsiedztwie Jarocina nie planuje tak dużej liczby inwestycji oświetleniowych w tak krótkim czasie – podkreśla burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. Zastosowanie nowego, energooszczędnego oświetlenia drogowego zmniejszy koszty jego utrzymania. Dzięki tak dużej skali inwestycji oszczędności zostaną uzyskane już w tym roku.


W tym roku realizowane będą przede wszystkim inwestycje polegające na budowie linii oświetleniowych na terenie gminy Jarocin. Przygotowywane będą także dokumentacje projektowe na planowane linie oświetleniowe. – Jeśli uzyskamy oszczędności, liczba inwestycji, które zrealziujemy tym roku, może być jeszcze większa – podkreśla Marcin Leśniak, prezes Zakładu Usług Komunalnych w Jarocinie. - W kolejnych 2-3 latach chcemy wydatkować w sumie ponad 10 milionów złotych na nowe oświetlenie drogowe – dodaje Marcin Leśniak. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej techniki tj. budowie oświetlenia opartego o technologię LED gminna spółka zmniejszy koszt jego utrzymania. Będzie to możliwe głównie ze względu na zastosowanie energooszczędnych opraw z modułami zdalnego sterowania, umożliwiającymi dobór mocy w zależności od potrzeby pory dnia lub pory roku. Poza tym technologia LED daje gwarancję bezawaryjnego funkcjonowania oświetlenia przez co najmniej 15 lat, co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów konserwacji poszczególnych punktów. - Dzięki tym rozwiązaniom uzyskamy efekt oszczędności kosztów utrzymania i eksploatacji liczony od 30 do 60 % w porównaniu do oświetlenia rtęciowego i sodowego – podkreśla prezes ZUK-u. Wymiana oświetlenia będzie miała charakter kompleksowy. – Będzie obejmowała całe osiedla i sołectwa. W tym roku w ten sposób zrealizujemy inwestycje w Siedleminie, gdzie zmodernizujemy istniejące punkty świetlne oraz wybudujemy nowe linie oświetleniowe w technologii LED – informuje Marcin Leśniak.

Inwestycje oświetleniowe, które w tym roku zrealizuje Zakład Usług Komunalnych:
Jarocin: ul. Piaskowa, Curie-Skłodowskiej, ul. Opłotki (od przejazdu Kolejowego w Kierunku Ciświcy – etap II), ul. Skowronkowa - etap I, Kasztanowa - osiedle SM, ul. Nowa, os. Bajkowe – ul. Gajowa, ul. Bohaterów Jarocina, skwer - cmentarz choleryków, ul. Kopernika, ul. Opłotki - od Polnej do przejazdu kolejowego, ul. Torowa, ul. Opłotki - od Wrocławskiej do Opłotki, ul. Notecka, ul. Wodna - Glinki - Leszczyce (etap I), parking św. Ducha, ul. Maratońska, ul. Kirchnera, Taczaka, Gorzeńskiego, ul. Prośniana, osiedle Konstytucji 3 Maja (modernizacja oświetlenia), Park Miejski w Jarocinie etap I
Jarocin – dokumentacje projektowe: ul. Odrzańska, ul. Rolna, ul. Dożynkowa, ul. Łanowa, ul. Polna, Osiedle stary Bogusław, ul. Krucza, ul. Żurawia, ul. Lisia, Jarocin Roszków (etap I), ul. Królowej Jadwigi,
Sołectwa w gminie Jarocin: Bachorzew: ul. Graniczna; Cielcza: osiedle przy szkole, plac przy szkole i boisko sportowe, ul. Leśna, ul. Piaskowa, ul. Wąska; Golina: ul. Sportowa, ul. Stefanowska (dokumentacja), os. Przy ul. Wojska Polskiego (dokumentacja); Łuszczanów: ul. Długa (etap I), ul. Wiatraczna; Mieszków: droga do ośrodka zdrowia; Potarzyca: ul. Wyzwolenia - droga gruntowa; Prusy: od nr 35 do nr 43; Roszków – Brzostów, Zielony Zakątek Roszków; Siedlemin: parking przy Cmentarzu, ul. Jarocińska, ul. Główna; Stefanów nr 5; Wilkowyja: ul. Łąkowa (dokumentacja); Witaszyce: os. przy ulicy Piaskowej, ul. Zielona, ul. Zapłocie.


2017-03-01 | WYSZUKIWARKA MIEJSC POCHÓWKU

Na stronie www.jarocin.systkom.pl można wyszukać miejsca pochówku osób na cmentarzu komunalnym w Jarocinie. Podając nazwisko oraz opcjonalnie imię, datę urodzenia bądź zgonu system zlokalizuje odpowiednią kwaterę oraz wyznaczy drogę od dowolnej bramy cmentarza. Zapraszamy do skorzystania z wyszukiwarki. Dostęp do strony możliwy jest również z menu: Cmentarz » Wyszukiwarka grobów.


2017-02-09 | WYBUDUJĄ DROGI W ROSZKOWIE

Jeszcze w tym roku na Osiedlu Zielony Zakątek w Roszkowie powstaną nowe drogi, kanalizacja deszczowa, oświetlenie i sieć światłowodowa. To ostatni etap przygotowania osiedla pod zabudowę.

Działki położone na Osiedlu Zielony Zakątek szybko znalazły właścicieli. Do ich kupna przyciągnęły przede wszystkim atrakcyjna cena oraz fakt, że teren posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a każda działka została wcześniej uzbrojona. W zacisznym miejscu, położonym w pobliżu Zalewu Roszkowskiego, a jednocześnie tylko 4 km od centrum Jarocina wcześniej wybudowano plac zabaw, boisko do siatkówki plażowej i miejsce na ognisko, czyli tzw. "Złote piaski". Końcowym etapem przygotowania osiedla pod zabudowę jest budowa dróg z kanalizacją deszczową, oświetleniem i siecią światłowodową.

Inwestycja realizowana będzie we współpracy Jarocińskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych sp. z o.o., Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Jarocinie. Instytucje te ogłoszą wspólny przetarg, dzięki czemu koszty związane z procedurą wyłonienia wykonawcy będą niższe. Łączny koszt wykonania zadania opiewa na kwotę ponad 3 mln zł. JFPK wyasygnuje blisko 2 mln zł, PWiK – ponad 860 tys. zł tys. zł, a ZUK – ponad 200 tys. zł. Wszystkie prace projektowo - budowlane mają być wykonane jeszcze w tym roku.


2017-02-01 | PRZETARGI NA BUDOWĘ ENERGOOSZCZĘDNEGO OŚWIETLENIA

10 lutego mija termin składania ofert w ramach dwóch przetargów ogłoszonych przez Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie. W ramach inwestycji nowe oświetlenie LED-owe powstanie przy ul. Skłodowskiej, Piaskowej oraz ul. Bohaterów Jarocina.

Zgodnie z ogłoszonym przetargiem, przy ul. Skłodowskiej i Pisakowej w Jarocinie powstanie 17 latarni. Z kolei ulicę Bohaterów Jarocina oświetlało będzie 20 nowych lamp. Inwestycja ta zostanie zrealizowana na odcinku od wiaduktu w ciągu ul. Św. Ducha do skrzyżowania z drogą dojazdową do Zakładu Gospodarki Odpadami. Zgodnie z zapisami w przetargach inwestycje mają zostać zrealizowane do końca kwietnia.

Termin składania ofert mija 10 lutego o godz. 11:00. Szczegóły zamówień dostępne na podstronie Przetargi.


2017-02-01 | PARKUJ Z MOBILET-EM

Bez stresu, bez poszukiwania drobnych i parkomatów – przypominamy, że w płatnej strefie parkowania w Jarocinie możesz uiścić opłatę elektronicznie. Wystarczy skorzystać z systemu moBilet. moBiLET jest systemem pozwalającym na elektroniczną opłatę w Strefie Płatnego Parkowania. Do korzystania z usługi wystarczy telefon z dostępem do internetu, na którym trzeba zainstalować bezpłatną aplikację moBILET. Następnym krokiem jest założenie konta w serwisie i oznakowanie samochodu. Pojazdy należy oznaczyć specjalną naklejką, dostępną w ZUK. Winietę można także samodzielnie wydrukować i pozostawić ją za szybą.

Jak zapłacisz za parkowanie przez telefon?

 • uruchamiasz aplikację moBILET, wybierasz "PARKOWANIE",
 • wybierasz pojazd i określasz przewidywany czas postoju,
 • potwierdzasz rozpoczęcie parkowania, a aplikacja zdalnie aktywuje bilet w systemie,
 • kontroler w strefie sprawdza Twój status po numerze rejestracyjnym,
 • w każdej chwili możesz zdalnie przedłużyć ważność e-biletu albo zakończyć postój,
 • płacisz z konta przedpłaconego tylko za wykorzystany czas.2016-12-20 | NOWE LAMPY PRZY UL. OPŁOTKI JUŻ ŚWIECĄ!

Zrealizowany został pierwszy etap budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Opłotki w Jarocinie - na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Zakrzewskiej powstało 20 LED-owych latarni. Inwestycja została już oficjalnie oddana do użytku w zeszłym tygodniu. Budowę oświetlenia poprzedziła budowa kanalizacji deszczowej, której realizatorem było Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji oraz położenie nawierzchni asfaltowej, sfinansowane przez gminę Jarocin.

W oficjalnym otwarciu inwestycji wzięli udział przedstawiciele inwestorów, wykonawców, rady miejskiej oraz mieszkańcy ulicy. Burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki podkreślił, że podstawą działań i decyzji podejmowanych przez jarociński samorząd jest poprawa jakości życia mieszkańców. Włodarz gminy zapewnił także: - To jednak nie koniec inwestycji w tej okolicy. W projekcie budżetu gminy na przyszły rok jest zapisany drugi etap prac na tej ulicy oraz przebudowa ul. Torowej.

Prowadzący uroczystość, przewodniczący osiedla i radny miejski zarazem - Zdzisław Wojciechowski, w imieniu mieszkańców, podziękował radnym Ziemi Jarocińskiej za to, że przebudowa ul. Opłotki znalazła się w budżecie gminy i mogła być zrealizowana w tym roku. Inwestycje o wartości blisko 1,18 mln zł, zrealizowała jarocińska firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD". Foto: Tomasz Bartkowiak.


2016-12-07 | JAROCIŃSKI RYNEK W ŚWIĄTECZNEJ ODSŁONIE

Tłumy mieszkańców gminy bawiły się wczoraj podczas Mikołajek na jarocińskim rynku. Wydarzenie było okazją do oficjalnego rozświetlenia choinki i nowych elementów iluminacji świątecznej. Jak na 6 grudnia przystało, dzieci spotkały się ze św. Mikołajem, który obdarował je upominkami.

Zgromadzonych na rynku mieszkańców przywitał burmistrz Jarocina, Adam Pawlicki. - Cieszę się, że jest nas tutaj, na jarocińskim rynku tak wielu - powiedział włodarz gminy, który, po odliczeniu przez dzieci od 10, rozświetlił świąteczną iluminację.

W czasie wydarzenia na starówce pojawili się także, znani i lubiani przez najmłodszych: bałwanek Olaf oraz sierżant Pyrek. Nie zabrakło świątecznych animacji i poczęstunku gorącą czekoladą. Całość uświetniła obecność motocyklistów z jarocińskiego klubu Born to Ride.

Organizatorami Mikołajek była gmina Jarocin oraz Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie. Foto: Tomasz Bartkowiak. Zobacz również: film »


2016-12-01 | CHOINKA JUŻ NA RYNKU!

Na jarocińskim rynku zamontowana została dzisiaj choinka oraz nowe elementy oświetlenia świątecznego. Przypominamy, że zapalenie iluminacji odbędzie się w najbliższy wtorek - podczas Mikołajek. Zapraszamy na rynek na godz. 16:30!

Na rynku, poza nową choinką, pojawiła się gigantyczna bombka, pod którą mieszkańcy będą mogli przechodzić. Zamontowane zostanie także monidło, czyli instalacja, przedstawiająca św. Mikołaja z otworem wyciętym w taki sposób, żeby włożyć w niego twarz i zrobić sobie zdjęcie.

Zamontowane zostaną także pierwsze nowe elementy świątecznej iluminacji na ulicach. - W ciągu najbliższych dwóch lat planujemy wymianę oświetlenia świątecznego w całym mieście. Myślimy też o nowych elementach, jakie mogłyby się pojawić oraz nowych miejscach ich montażu - mówi Marcin Leśniak, prezes Zakładu Usług Komunalnych w Jarocinie.

Dostawcą elementów iluminacji świątecznej, na zamówienie gminnej spółki ZUK Jarocin, jest firma Multidekor z Piastowa. Foto: Tomasz Bartkowiak.


2016-11-29 | MIKOŁAJKI NA JAROCIŃSKIM RYNKU

Burmistrz Jarocina zaprasza na Mikołajki, które odbędą się 6 grudnia na rynku w Jarocinie. Początek wspólnej zabawy o godz. 16:30. Podczas wydarzenia rozświetlona zostanie nowa iluminacja świąteczna na rynku. W programie zaplanowano spotkanie ze św. Mikołajem, który obdaruje dzieci świątecznymi upominkami. Na starówce pojawi się także, znany i lubiany przez najmłodszych, bałwanek Olaf. Nie zabraknie świątecznych animacji i poczęstunku gorącą czekoladą. Organizatorami Mikołajek jest gmina Jarocin oraz Zakład Usług Komunalnych w Jarocinie. Wstęp wolny.
2016-11-29 | JUŻ WKRÓTCE JAŚNIEJ PRZY UL. OPŁOTKI I KASZTANOWEJ

Trwają prace związane z budową oświetlenia ulicznego przy ul. Opłotki. Nowe lampy zostały już zamontowane przy ul. Kasztanowej w Jarocinie. Dzięki realizacji obu inwestycji, których koszt to około 180 tys. zł, powstaną 32 LED-owe punkty świetlne.

Przy ul. Kasztanowej powstało 12 lamp. – Obecnie czekamy na wykonanie przyłącza przez Energę Operator – informuje Marcin Leśniak, prezes ZUK-u. Tą inwestycję, na zlecenie gminnej spółki, wykonał Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Marian Ostojski z Jarocina. – Przy współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko-Własnościową w Jarocinie chcemy docelowo wymienić oświetlenie na całym osiedlu Kasztanowa – podkreśla Marcin Leśniak.

Przy ul. Opłotki realizowany jest pierwszy etap inwestycji na odcinku od przejazdu kolejowego, gdzie powstanie 20 lamp. Inwestycję realizuje jarocińska firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD". Równolegle do prac budowlanych, przygotowywana jest dokumentacja projektowa na budowę kolejnych punktów świetlnych przy ul. Opłotki - od ul. Polnej do przejazdu kolejowego. Realizację zadania w ramach Jarocińskiego Budżetu Obywatelskiego dla Osiedli na rok 2016 zgłosiła pani Maria Olszak. Projekt, który poparło 118 osób, był zwycięskim na os. Polna. - To nie koniec inwestycji oświetleniowych, Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. planuje wymianę oświetlenia ulicznego w ciągu kolejnych dwóch lat za kilka milionów złotych. Bezpośrednio przełoży się to na redukcję kosztów utrzymania instalacji, efekt ekologiczny oraz jakość świadczonych usług – podkreśla prezes ZUK-u.


2016-11-29 | NA PÓŁMETKU KADNECJI: ROZŚWIETLAMY GMINĘ JAROCIN

Najważniejszym dla mieszkańców filarem działalności Zakładu Usług Komunalnych w Jarocinie jest budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego. Od początku kadencji spółka zrealizowała kilkanaście tego typu inwestycji na terenie całej gminy. W ich ramach powstało 91 punktów świetlnych, których realizacja kosztowała 565 tys. zł. Do największych inwestycji ZUK-u w ostatnich latach należy zaliczyć budowę oświetlenia w Dąbrowie, gdzie powstało 15 punktów świetlnych oraz na ul. Stefanowskiej w Golinie, gdzie zamontowano 21 lamp.

Dzięki dofinansowaniu z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, opiewającemu na ponad 90 tys. zł. oświetlono ulicę Zakrzewską w Golinie. W ramach zadania powstały 42 punkty świetlne. Ze względów formalnych inwestycję tą zrealizowała gmina Jarocin. 19 lamp zamontowanych zostało także wzdłuż łącznika ulicy Glinki z Jarmarczną. Zadanie, dofinansowane z Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, zrealizował także jarociński samorząd.


Inwestycje oświetleniowe zrealizowano także w: Radlinie, Mieszkowie (ul. Radlińska), Dąbrowie, Golinie (ścieżka edukacyjna, plac zabaw, boisko sportowe, ul. Stefanowska), Łuszczanowie, Hilarowie (zatoka autobusowa), Roszkówku, Jarocinie (ul. Wilcza, os. 1000-lecia), Witaszycach (ul. Biała, ul. Zakrzewska-Ceglana). Obecnie nowe oświetlenie powstaje przy ul. Kasztanowej i Opłotki w Jarocinie. Dzięki spółce Zakład Usług Komunalnych Jarocin ozdobiony jest świąteczną iluminacją od grudnia do lutego. Już na początku grudnia mieszkańcy będą mogli podziwiać nowe elementy świątecznego oświetlenia na jarocińskim rynku.

JAŚNIEJ W GOLINIE I SIEDLEMINIE

Zakład Usług Komunalnych przystąpi niedługo do 2 nowych inwestycji oświetlenia ulicznego. W Golinie na ulicy Piastowskiej powstanie linia oświetlenia składająca się z 10 lamp. Nowe oświetlenie pozwoli na bezpieczniejsze użytkowanie drogi oraz zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców. Bezpieczeństwo mieszkańców było głównym czynnikiem warunkującym drugą inwestycję, znajdującą się w Siedleminie na ulicy Pinki. Do istniejącej już linii dostawione zostaną 4 nowe lampy. Zaprojektowane zostały oprawy światowego lidera w produkcji oświetlenia firmy SITECO – model wykorzystujący tradycyjną żarówkę sodową jednak dzięki bardzo dobrej dobranej optyce oprawy charakteryzują się one dużą wydajnością świecenia w porównaniu do innych tradycyjnych opraw.

W obydwu przypadkach powstające oświetlenie będzie zgodne z unijną dyrektywą DARK SKY która określa rozsył światła tylko w pożądanym kierunku. Oddanie do użytku linii oświetleniowych w powyższych lokalizacjach planowane jest na jesień tego roku.

NOWA LINIA OŚWIETLENIA NA UL. BATOREGO

Nowa linia oświetlenia powstała w Jarocinie na ulicy Batorego w kierunku do ulicy Glinki. Powstała linia składa się z 12 lamp z oprawami firmy Siteco LED MIDI 120 wykonanych w technologii LED. Oprawy te charakteryzują się bardzo niskim zużyciem energii przy bardzo dobrych parametrach świecenia. Modularna koncepcja konstrukcji oprawy pozwala w przyszłości na bezproblemową wymianę modułów wyposażonych w diody o coraz wyższej skuteczności świetlnej, co umożliwia korzystanie z opraw przez dziesiątki lat bez utraty ich wartości technicznej. Oprawy te są zaopatrzone w odbłyśnik HD-R, który emituje homogeniczne światło skierowane precyzyjnie na żądaną powierzchnię, rezultatem jest niespotykanie niski poziom olśnienia oraz brak przekłamania kolorów otoczenia, co miało miejsc e w oświetleniu starego typu. Oprawy Street Light spełniają dyrektywę Dark Sky, dzięki czemu nie ma zanieczyszczenia nieboskłonu światłem emitowanym nocą w górę.

W ostatnim czasie ZUK oddał do użytkowania jeszcze dwie linie oświetlenia – na ulicy Piaskowej w Golinie oraz na ulicy Pinki w Siedleminie.

REALIZACJE ZUK-U W 2013 I PLANY NA 2014 ROK

Zakład Usług Komunalnych w roku 2013 wykonał wszystkie zaplanowane inwestycje oświetleniowe na terenie gminy Jarocin.
 • Na ulicy Pinki w Siedleminie zostały postawione 4 lampy przy bardzo niebezpiecznym nieoświetlonym przejeździe kolejowym – 1 etap.
 • Na ulicy Piaskowej w Golinie wybudowane zostało kolejne 10 lamp które również zwiększyły bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników.
 • Ulica Gliniki również została oświetlona w 2013 roku. Powstała tam linia składająca się z 12 lamp wykonanych w technologii Led.
Na 2014 rok ZUK planuje kolejne inwestycje w oświetleniu w gminie Jarocin. Jedną z większych inwestycji będzie dokończenie projektu oświetlenia ulicy Bema – Solidarności na os. Konstytucji 3 Maja. Powstanie tam linia wykonana w technologii LED z 18 lamp – 2 etap. Również w technologi LED zostanie wykonana ulica Gliniki. Nowopowstała linia będzie składała się z 11 lamp. Z 11 lamp będzie także składała się linia oświetlenia na ulicy Stefanowskiej w Golinie – 1 etap.

Pierwsze inwestycje ZUK rozpocznie już wiosną tego roku. W 2013 roku na powyższe inwestycje ZUK przeznaczył ponad 160 tys. zł. Planowane koszty inwestycji w 2014 wynoszą ponad 350 tys. zł.

CERTYFIKAT OSRAM

Certyfikat dla ZUK Sp. z o.o. w Jarocinie
za innowacyjne realizacje oświetlenia dróg z wykorzystaniem opraw LED
zrealizowane na terenie Gminy Jarocin.INWESTYCJE ZUK-U W 2012 ROKU

Zakończyliśmy rok 2012 - czas na podsumowania nowych inwestycji jakie w 2012 roku przeprowadził ZUK na terenie Gminy Jarocin. Do tych najważniejszych a jednocześnie najbardziej widocznych zaliczyć można wszystkie inwestycje związane z oświetleniem ulicznym.

Największą inwestycją ZUK-u było oświetlenie ścieżki rowerowej Jarocin – Mieszków. Po raz kolejny zdecydowaliśmy o instalacji opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED typu Street Light 10 mini firmy SITECO z rozsyłem bocznym dedykowanych do oświetlania ścieżek rowerowych. Niski pobór prądu (14W) i 14 letnia gwarancja oraz spełnianie dyrektywy UE DARK SKY to tylko najważniejsze cechy tych opraw. Ścieżka rowerowa stała się swoistą ekologiczną wizytówką Jarocina a przyszłościowe myślenie zostało docenione przez fachowców branżowych i zaowocowało przyznaniem przez firmę Osram certyfikatu za innowacyjne realizacje oświetlenia dróg z wykorzystywaniem opraw LED.

Kolejną inwestycją oświetleniową, a zarazem również zrealizowaną w technologii LED jest oświetlenie ulicy Bema. Na ww. ulicy zainstalowane zostało 11 opraw LED Street Light 10 midi 98W. Oprawy te są zaopatrzone w odbłyśnik HD-R, który emituje homogeniczne światło skierowane precyzyjnie na żądaną powierzchnię, rezultatem jest niespotykanie niski poziom olśnienia oraz brak przekłamania kolorów otoczenia. Jest to szczególnie ważne podczas poruszania samochodem przy niekorzystnej pogodzie. Dzięki zastosowania tych opraw pobór prądu a co za tym idzie rachunki za energię elektryczną zostały zredukowane o ponad połowę w stosunku gdyby zastosowane zostały tradycyjne oprawy z żarówkami sodowymi.

Z pomniejszych inwestycji wymienić można zrealizowanie oświetlenia w Roszkowie przy drodze na Dąbrowę oraz zakończenie budowy oświetlenia również w Roszkowie na osiedlu przy szkole, gdzie postawione zostało 6 kolejnych lamp.

Ciemności zostały rozjaśnione również w Ciświcy przy folwarku. Inwestycja ta pozwoliła na bezpieczne poruszanie się po wsi po zmierzchu, co do tej pory było sporą uciążliwością dla mieszkańców. Na powyższe inwestycje ZUK w 2012 roku wydał ponad 700 tys. zł.

ŚWIATŁO PRZYJAZNE ŚRODOWISKU
DŁUGA OŚWIETLONA LED-OWO

Pierwsza w gminie Jarocin instalacja oświetlenia ulicznego wykonana w technologii LED rozjaśni wkrótce ulice miasta. Nowoczesna i przyjazna środowisku technologia oświetlenia zostanie oddana do użytku 25 października. LED-owe lampy oświetlą ul. Długą w Jarocinie. Zakład Usług Komunalnych najpierw przez kilka miesięcy testował w praktyce użyteczność opraw oświetlenia ulicznego wykonanego w technologii LED. Dwie lampy oświetlały ul. Do Zdroju. Spółka zdecydowała się na wykorzystanie oprawy LED-owe typu Street Light 10 mini firmy SITECO. Technologia znajdzie zastosowanie na ul. Długiej w Jarocinie. Tam została zamontowana pierwsza w gminie linia oświetlenia ulicznego wykonana z lamp w technologii LED. Linia składa się z 14 lamp. Charakteryzują się one bardzo niskim zużyciem energii przy bardzo dobrych parametrach świecenia (51W, a fazie nocy, gdzie nie jest potrzebne tak mocne światło, zredukowany pobór mocy do 21W). Wysoka odporność mechaniczna oprawy, wyjątkowa żywotność modułów LED( 12-14 lat) oraz brak dodatkowych czynności serwisowych minimalizują koszty konserwacji i utrzymania sprawności całego systemu.

Modularna koncepcja konstrukcji oprawy pozwala w przyszłości na bezproblemową wymianę modułów wyposażonych w diody o coraz wyższej skuteczności świetlnej, co umożliwi korzystanie z opraw przez dziesiątki lat bez utraty ich wartości technicznej. Oprawy te są zaopatrzone w odbłyśnik HD-R, który emituje homogeniczne światło skierowane precyzyjnie na żądaną powierzchnię, rezultatem jest niespotykanie niski poziom olśnienia oraz brak przekłamania kolorów otoczenia, co miało miejsce w oświetleniu starego typu.

Oprawy Street Light 10 mini spełniają dyrektywę Dark Sky, dzięki czemu nie ma zanieczyszczenia nieboskłonu światłem emitowanym nocą w górę, które wpływa negatywnie na środowisko naturalne (m.in. przyciąga nocne owady) jak i na człowieka.

Wykonawcą inwestycji będzie firma PNP sp. z o.o. ze Suchego Lasu. Wartość inwestycji Zakładu Usług Komunalnych to ponad 81 tys. zł.↑ podnieś do góry

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl