Strefa - opłaty i wykaz ulic


MAPA STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA NIESTRZEŻONEGO
Strefa płatnego parkowania funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 - 18.00.
Obejmuje następujące płatne ulice:
 • J. Dąbrowskiego (od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. T.Kościuszki)
 • Gen. J. Hallera
 • I. Paderewskiego (od skrzyżowania z ul. Wrocławską do skrzyżowania z ul. T.Kościuszki)
 • M. Poznańskiego
 • Szpitalna
 • Średnia
 • Śródmiejska (od skrzyżowania z ul. Wodną do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego)
 • Wolności
 • Wrocławska (od skrzyżowania z ul. K.Barwickiego do skrzyżowania z ul. Węglową)

Uwaga !
Zgodnie z regulaminem Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Jarocinie § 8 ust. 2 w przypadku uszkodzenia najbliższego automatu parkingowego należy niezwłocznie wykupić bilet parkingowy w innym najbliższym czynnym automacie parkingowym.

Biuro Strefy PPN informuje, że wszelkie należności (za karty abonamentowe, identyfikatory i zawiadomienia o opłacie dodatkowej za nieuiszczenie opłaty za parkowanie w Strefie) można wpłacać w kasie mieszącej się w "Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie" przy ulicy Kasztanowej 18 (Budynek na Targowisku Miejskim) oraz przez Pocztę Polską, banki lub w innych placówkach, a także drogą elektroniczną na konto, pamiętając o podaniu w pozycji tytułem: nr zawiadomienia oraz nr rejestracyjnego samochodu.

Biuro Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego otwarte w dni powszednie:
 • poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki od godz. 08.00 do godz. 16.00
 • środy od godz. 10.00 do godz. 18.00
"Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Jarocinie"
63-200 Jarocin, ul. Kasztanowa 18
nr konta: 48 1090 1131 0000 0001 0086 4734


Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XCIII/810/2023 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 5 września 2023r.
Wysokość stawek opłat za czas parkowania pojazdów samochodowych
w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Jarocinie


IOpłaty jednorazowe
I.1.za pierwsze pół godziny (opłata minimalna)2,00 zł
I.2.za pierwszą godzinę3,00 zł
I.3.za drugą godzinę3,40 zł
I.4.za trzecią godzinę3,80 zł
I.5.za czwartą i każdą następną godzinę3,00 zł
IIOpłata zryczałtowana i abonamentowa
II.1.Identyfikator na okres 1 miesiąca20,00 zł
II.2.Identyfikator na okres 3 miesięcy60,00 zł
II.3.Identyfikator na okres 12 miesięcy200,00 zł
II.4.Karta abonamentowa dla firm na okres 1 miesiąca150,00 zł
II.5.Karta abonamentowa dla firm na okres 3 miesięcy450,00 zł
II.6.Karta abonamentowa dla firm na okres 12 miesięcy1.500,00 zł
IIIOpłata manipulacyjna
III.1.Opłata manipulacyjna za wydanie duplikatu20,00 zł
IVOpłata dodatkowa
IV.1.W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie do 7 dni (licząc włącznie z dniem wystawienia wezwania-raportu) przelewem na numer konta bankowego wskazany w wezwaniu-raporcie lub w kasie BOSPPN30,00 zł
IV.2.W przypadku przekroczenia opłaconego czasu parkowania i uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie powyżej 7 dni (licząc włącznie z dniem wystawienia wezwania-raportu) przelewem na numer konta bankowego wskazany w wezwaniu-raporcie lub w kasie BOSPPN50,00 zł
IV.3.W przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie do 7 dni (licząc włącznie z dniem wystawienia wezwania-raportu) przelewem na numer konta bankowego wskazany w wezwaniu-raporcie lub w kasie BOSPPN100,00 zł
IV.4.W przypadku nie dokonania opłaty za parkowanie i uiszczenia opłaty dodatkowej w terminie powyżej 7 dni (licząc włącznie z dniem wystawienia wezwania-raportu) przelewem na numer konta bankowego wskazany w wezwaniu-raporcie lub w kasie BOSPPN120,00 zł↑ podnieś do góry

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl