Zamówienia do 30 000 €7/ZO/2018


Obsługa i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, parkowego
oraz iluminacji obiektów architektonicznych na terenie Gminy Jarocin w 2019r.

Data zamieszczenia: 09.11.2018r.
Data zakończenia: 13.11.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załączniki


6/ZO/2018


Przebudowa instalacji iluminacji oświetlenia ulicznego w Jarocinie - Rynek dz. nr 1662
Data zamieszczenia: 07.09.2018r.
Data zakończenia: 11.09.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


5/ZO/2018


Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Jarocinie - II etap
Data zamieszczenia: 24.08.2018r.
Data zakończenia: 30.08.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


4/ZO/2018


Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Jarocinie - I i II etap
Data zamieszczenia: 08.08.2018r.
Data zakończenia: 16.08.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiUnieważnienie postępowania


3/ZO/2018


Zakup dekoracji niepodległościowych
Data zamieszczenia: 26.07.2018r.
Data zakończenia: 31.07.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


2/ZO/2018


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów
Jarocin ul. Kasztanowa - Etap I - wzdłuż parkingu

Data zamieszczenia: 08.05.2018r.
Data zakończenia: 15.05.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


1/ZO/2018


Budowa przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetlenia ulicznego
Roszków - Etap II

Data zamieszczenia: 20.04.2018r.
Data zakończenia: 07.05.2018r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


18/ZO/2017


Przebudowa oświetlenia na ulicy Prośnianej w Jarocinie - etap I
Data zamieszczenia: 08.11.2017r.
Data zakończenia: 17.11.2017r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


17/ZO/2017


Obsługa i konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego, parkowego oraz iluminacji obiektów architektonicznych na terenie Gminy Jarocin
Data zamieszczenia: 06.11.2017r.
Data zakończenia: 10.11.2017r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


16/ZO/2017


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów Jarocin, ul. Notecka
Data zamieszczenia: 05.10.2017r.
Data zakończenia: 12.10.2017r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


15/ZO/2017


Linia kablowa oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego
oraz lokalizacją złącza sterującego oświetleniem ulicznym - Jarocin, ul. Nowa

Data zamieszczenia: 18.09.2017r.
Data zakończenia: 27.09.2017r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


14/ZO/2017


Zakup dekoracji świątecznych
Data zamieszczenia: 07.09.2017r.
Data zakończenia: 12.09.2017r.

Zaproszenie do złożenia ofertyZałącznikiNotatka z rozeznania cenowego


13/ZO/2017


Budowa przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów
Jarocin, ul. Odrzańska

Data zamieszczenia: 08.06.2017r. i 22.06.2017r.
Data zakończenia: 22.06.2017r. 26.06.2017r.
Uwaga! W związku z błędem w przedmiarze dołączonym do zaproszenia złożenia oferty
wydłużony zostaje termin złożenia oferty do dnia 26.06.2017 do godziny 10.00.
Poniżej poprawiony przedmiar.


Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiPrzedmiar (nowa wersja)
 
  
 Notatka z rozeznania cenowego 


12/ZO/2017


Budowa przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetlenia ulicznego
Jarocin, ul. Rolna, Dożynkowa

Data zamieszczenia: 07.06.2017r.
Data zakończenia: 19.06.2017r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


11/ZO/2017


Budowa przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetlenia ulicznego
Łuszczanów, ul. Wiatraczna

Data zamieszczenia: 07.06.2017r.
Data zakończenia: 20.06.2017r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


10/ZO/2017


Budowa przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego wraz ze słupami oświetlenia ulicznego
Jarocin, ul. Królowej Jadwigi

Data zamieszczenia: 29.05.2017r.
Data zakończenia: 06.06.2017r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


9/ZO/2017


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów
oświetlenia ulicznego oraz lokalizacją złącza sterującego oświetleniem
Jarocin, dz. 1525/10 - parking obok myjni

Data zamieszczenia: 26.05.2017r.
Data zakończenia: 09.06.2017r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


8/ZO/2017


Budowa przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego
wraz ze słupami oświetlenia ulicznego - Jarocin, ul. Rolna, Dożynkowa

Data zamieszczenia: 22.05.2017r.
Data zakończenia: 01.06.2017r.
Uwaga! W związku z wykrytymi rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją projektową a kosztorysem ofertowym - zaproszenie do złożenia oferty zostało anulowane.
Zaproszenie do złożenia oferty na ww. inwestycję zostanie umieszczone na niniejszej stronie
w późniejszym terminie. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.
7/ZO/2017


Budowa przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego
wraz ze słupami oświetlenia ulicznego - Jarocin, ul. Torowa

Data zamieszczenia: 07.04.2017r. i 18.04.2017r.
Data zakończenia: 19.04.2017r. 21.04.2017r.
Uwaga! W związku z błędem w przedmiarze dołączonym do zaproszenia złożenia oferty
wydłużony zostaje termin złożenia oferty do dnia 21.04.2017 do godziny 10.00.
Poniżej poprawiony przedmiar.


Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiPrzedmiar (nowa wersja)
 
  
 Notatka z rozeznania cenowego 


6/ZO/2017


Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Prusy od nr 35 do nr 43
Data zamieszczenia: 05.04.2017r.
Data zakończenia: 18.04.2017r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


5/ZO/2017


Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Jarocinie - II etap
Data zamieszczenia: 17.03.2017r.
Data zakończenia: 24.03.2017r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


4/ZO/2017


Budowa przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego
wraz z lokalizacją słupów w miejscowości Potarzyca - ul. Wyzwolenia

Data zamieszczenia: 14.03.2017r.
Data zakończenia: 23.03.2017r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


3/ZO/2017


Budowa kolumbariów na cmentarzu komunalnym w Jarocinie
Data zamieszczenia: 03.03.2017r.
Data zakończenia: 10.03.2017r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiUnieważnienie postępowania


2/ZO/2017


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego
wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego - Bachorzew, ul. Graniczna

Data zamieszczenia: 15.02.2017r.
Data zakończenia: 24.02.2017r.

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego


1/ZO/2017


Budowa przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego
wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego - Siedlemin, ul. Jarocińska

Data zamieszczenia: 30.01.2017r. i 03.02.2017r.
Data zakończenia: 08.02.2016r. 13.02.2017r.
Uwaga! 03.02.2017r. - zmiana w treści zaproszenia i załącznikach!

Zaproszenie do złożenia ofertyDokumenty i załącznikiNotatka z rozeznania cenowego↑ podnieś do góry

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl