Przetargi - BIPZUK/ZP/4/2018


Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację, przebudowę, budowę oświetlenia
w Parku miejskim w Jarocinie finansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu
na wsparcie realizacji przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem – zgodnie z Listą przedsięwzięć priorytetowych

Numer ogłoszenia: 599050-N-2018
Data zamieszczenia: 03.08.2018r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert
 
  
 Zawiadomienie o wyborze oferty 


ZUK/ZP/3/2018


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów i opraw oświetlenia ulicznego
na nieruchomościach położonych w Jarocinie os. Kopernika

Numer ogłoszenia: 566570-N-2018
Data zamieszczenia: 30.05.2018r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert
 
  
 Zawiadomienie o wyborze oferty 


ZUK/ZP/2/2018


Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Jarocin w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – LED Oświetlenie Energooszczędne
Numer ogłoszenia: 538915-N-2018
Data zamieszczenia: 30.03.2018r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert
 
  
 Zawiadomienie o wyborze oferty 


ZUK/ZP/1/2018


Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrznego na terenie Gminy Jarocin w ramach Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – LED Oświetlenie Energooszczędne
Numer ogłoszenia: 523197-N-2018
Data zamieszczenia: 26.02.2018r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiZmiany z dn. 2018-03-07
 
Zmiany z dn. 2018-03-09Informacja z otwarcia ofertUnieważnienie postępowania


ZUK/ZP/11/2017


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego
Siedlemin ul. Główna

Numer ogłoszenia: 557406-N-2017
Data zamieszczenia: 25.07.2017r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiOdpowiedź na pytanie
 
 
Informacja z otwarcia ofertZawiadomienie o wyborze oferty 


ZUK/ZP/10/2017


Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cielcza ul. Piaskowa – etap I
Numer ogłoszenia: 554270-N-2017
Data zamieszczenia: 19.07.2017r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert
 
  
 Zawiadomienie o wyborze oferty 


ZUK/ZP/9/2017


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów
Jarocin, ul. Taczaka, Gorzeńskiego, Kirchnera

Numer ogłoszenia: 543660-N-2017
Data zamieszczenia: 03.07.2017r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert
 
  
 Zawiadomienie o wyborze oferty 


ZUK/ZP/8/2017


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego
oraz lokalizacją złącza sterującego oświetleniem droga Jarocin – Roszków - Etap I

Numer ogłoszenia: 543482-N-2017
Data zamieszczenia: 03.07.2017r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert
 
  
 Zawiadomienie o wyborze oferty 


ZUK/ZP/7/2017


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego
oraz lokalizacją złącza sterującego oświetleniem Cielcza, ul. Wąska – ETAP I

Numer ogłoszenia: 538443-N-2017
Data zamieszczenia: 23.06.2017r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert
 
  
 Zawiadomienie o wyborze oferty 


ZUK/ZP/6/2017


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego
oraz lokalizacją złącza sterującego oświetleniem ETAP I – Łuszczanów, ul. Długa

Numer ogłoszenia: 538353-N-2017
Data zamieszczenia: 23.06.2017r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert
 
  
 Zawiadomienie o wyborze oferty 


ZUK/ZP/5/2017


Budowa przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego
wraz ze słupami oświetlenia ulicznego Jarocin ul. Opłotki od ulicy Wrocławskiej

Numer ogłoszenia: 517729-N-2017
Data zamieszczenia: 25.05.2017r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert
 
  
 Zawiadomienie o wyborze oferty 


ZUK/ZP/4/2017


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów Witaszyce ul. Zapłocie
& Budowa przyłącza kablowego oświetlenia ulicznego
wraz ze słupami oświetlenia ulicznego Witaszyce ul. Zielona

Numer ogłoszenia: 517632-N-2017
Data zamieszczenia: 25.05.2017r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert
 
  
 Zawiadomienie o wyborze oferty 


ZUK/ZP/3/2017


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z lokalizacją słupów oświetlenia ulicznego
Cielcza ul. Sportowa, Harcerska, Maratońska

Numer ogłoszenia: 39512 - 2017
Data zamieszczenia: 08.03.2017r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiOdpowiedzi na pytania
 
 
Informacja z otwarcia ofertZawiadomienie o wyborze oferty 


ZUK/ZP/2/2017


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego
wraz z lokalizacją słupów Jarocin ul. Bohaterów Jarocina

Numer ogłoszenia: 14943 - 2017
Data zamieszczenia: 26.01.2017r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert
 
  
 Zawiadomienie o wyborze oferty 


ZUK/ZP/1/2017


Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego
wraz z lokalizacją słupów Jarocin ul. M. C. Skłodowskiej

Numer ogłoszenia: 14913 - 2017
Data zamieszczenia: 26.01.2017r.

Ogłoszenie [BZP]Dokumenty i załącznikiInformacja z otwarcia ofert
 
  
 Zawiadomienie o wyborze oferty 

 www.kasztanowa.zuk-jarocin.pl